Správy | Aktuality | Témy

Personálne zmeny v predstavenstve Jungheinrich

Personálne zmeny v predstavenstve Jungheinrich. V priebehu roka 2024 spoločnosť Jungheinrich zreorganizuje svoje predstavenstvo pod vedením predsedu Dr. Larsa Brzosku. Týmto krokom chce spoločnosť zabezpečiť, aby jej vedenie bolo schopné pokračovať v realizácii stratégie rastu do roku 2030.

Dozorná rada na dnešnom zasadnutí vymenovala Heike Wulffovú (43) za členku predstavenstva spoločnosti Jungheinrich ako poverenú finančnú riaditeľku s nástupom od 1. mája 2024. V rámci predstavenstva bude Wulffová zodpovedná za oblasti controllingu, účtovníctva a daní a prevezme zodpovednosť za finančnú divíziu v rámci interného programu digitálnej transformácie spoločnosti Jungheinrich DEEP.

Odovzdanie zodpovednosti za finančnú divíziu novej finančnej riaditeľke

Člen predstavenstva za oblasť financií Dr. Volker Hues (60) bude pokračovať vo svojej úspešnej práci v rámci predstavenstva spoločnosti Jungheinrich aj naďalej. V budúcnosti sa bude venovať vzťahom s investormi, fúziám a akvizíciám, financovaniu, IT a nákupu. Po konci svojho mandátu, ktorý mu bol predĺžený minulý rok, Dr. Hues plne odovzdá zodpovednosť za finančnú divíziu spoločnosti novej finančnej riaditeľke Wulffovej. „Heike Wulffová za posledné roky reorganizovala oddelenie podnikového controllingu v spoločnosti Jungheinrich a zefektívnila centrálne procesy v rámci koncernu, ktoré sú vďaka nej životaschopné aj do budúcnosti. Pritom jasne preukázala svoje analytické schopnosti a výnimočné vodcovské kvality, najmä pokiaľ ide o transformačné procesy. Heike Wulffová bude aj v budúcnosti v rámci predstavenstva spoločnosti Jungheinrich zefektívňovať finančné procesy spoločnosti a zohrávať tak kľúčovú úlohu pri dosahovaní strategických cieľov,“ vysvetlil Rolf Najork, predseda dozornej rady spoločnosti Jungheinrich AG.

Členka predstavenstva pre oblasť techniky končí

Členka predstavenstva spoločnosti Jungheinrich pre oblasť techniky Sabine Neußová (55) sa dohodla s dozornou radou, že kvôli rozdielnym názorom na stratégiu ukončí svoje pôsobenie v Jungheinrich. Neußová odstúpi z predstavenstva 30. júna 2024, aby sa mohla venovať novým výzvam mimo spoločnosti. „V mene celej dozornej rady by som chcel Sabine Neußovej vyjadriť našu vďaku za jej výnimočné nasadenie a úspešný prínos pre našu spoločnosť,“ povedal Rolf Najork. „Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Jungheinrich zohrala pani Neußová kľúčovú úlohu pri reštrukturalizácii divízie techniky a zásadným spôsobom ju formovala k lepšiemu. Chceli by sme jej zaželať všetko najlepšie v osobnom živote a veľmi úspešnú ďalšiu kariéru.“

Nový člen predstavenstva pre divíziu techniky

Maik Manthey (48) sa od 1. júla 2024 stane novým členom predstavenstva spoločnosti Jungheinrich pre divíziu techniky. Manthey má dlhoročné skúsenosti ako manažér v rôznych medzinárodných skupinách, kde bol zodpovedný za hlavné technické a ekonomické oblasti. Okrem toho má rozsiahle odborné znalosti v oblasti inovácií a riadenia výskumu a vývoja. „Ako člen predstavenstva pre divíziu techniky Maik Manthey upevní našu pozíciu hnacej sily inovácií v oblasti intralogistiky, čím významne prispeje k realizácii stratégie skupiny,“ priblížil Rolf Najork.

Člen predstavenstva pre divíziu predaja končí

Člen predstavenstva spoločnosti Jungheinrich pre divíziu predaja Christian Erlach (61) informoval dozornú radu, že vzhľadom na svoj vek nebude po 31. decembri 2024 žiadať o predĺženie svojho mandátu. V súlade s príslušnou dohodou s dozornou radou a v závislosti od svojho nástupcu opustí predstavenstvo najneskôr k tomuto dátumu. Spoločnosť Jungheinrich poskytne včas informácie o jeho nástupcovi. „Christian Erlach pracuje pre spoločnosť Jungheinrich od roku 2007 a počas tohto obdobia formoval spoločnosť svojim pôsobením v rôznych riadiacich funkciách. Od roku 2018 je v rámci predstavenstva spoločnosti Jungheinrich zodpovedný za divíziu predaja. Pri tejto príležitosti by sme mu chceli poďakovať za jeho výnimočné úspechy v rámci našej skupiny,“ povedal Rolf Najork.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button