Logistika a skladovanie

Nové riešenie kamiónovej prepravy medzi Čínou a Európou

Nové riešenie kamiónovej prepravy medzi Čínou a Európou. Reflektujúc na zvýšený dopyt v Číne, začal nedávno poskytovateľ medzinárodnej logistiky ponúkať cestnú FTL prepravu cez stredný koridor a to ako doplnok ku súčasným službám železničnej prepravy po Hodvábnej ceste.

Spoločnosť v súčasnej dobe ponúka služby kamiónovej dopravy cez Kaspické more s tranzitným časom 22-25 dní. Prvá preprava, zásielka lítiových batérií s regulovanou teplotou pre zákazníka z automobilového priemyslu, bola doručená začiatkom júla.

Pozemná preprava cez Stredný koridor novej Hodvábnej cesty sa v poslednej dobe stáva čoraz životaschopnejšou alternatívou ku leteckej, námornej a železničnej preprave. Z dôvodu rastúceho dopytu zákazníkov zaradil cargo-partner teraz túto novú prepravnú alternatívu cez Kazachstan, Kaspické more, Kaukaz a Turecko do svojho portfólia pravidelných služieb a ponúka ju ako doplnkové riešenie k iným druhom dopravy.

Refrigerated truck driving on the highway seen from the side, with a blue sky with clouds.

Nové riešenie kamiónovej prepravy medzi Čínou a Európou

Čína-Európa s flexibilným výberom trasy

Čínsky tím cestnej prepravy cargo-partner ponúka koncept šitý priamo na mieru s nepretržitým sledovaním po celej trase. Expertný tím cargo-partner dôkladne sleduje meniace sa lokálne podmienky a pre každú jednotlivú zásielku dokáže flexibilne vybrať najvýhodnejšiu trasu a hraničný priechod. Tranzitné časy sa líšia v závislosti od miesta pôvodu a určenia, v súčasnosti sa v priemere pohybujú v rozmedzí 22 až 25 dní. Aktuálne je servis dostupný len pre celovozové zásielky.

Okrem konkurencieschopných tranzitných časov má tento nový prepravný variant výhodu v tom, že umožňuje prevážať tovar, ktorý nie je možné prepraviť letecky alebo po železnici. K dnešnému dňu si službu vyžiadali zákazníci z odvetvia elektroniky, e-commerce a automobilového priemyslu. Vďaka svojej hustej sieti v Číne a Európe môže cargo-partner ponúkať komplexné door-to-door riešenie, čo pomáha skrátiť tranzitné časy a vyhnúť sa meškaniu pri vykládke a prekládke.

Preprava batérií pre automobilový priemysel pri regulovanej teplote

Prvá preprava cargo-partner cez Stredný koridor sa uskutočnila v rozmedzí polovice júna a začiatku júla a pozostávala zo zásielky lítiových batérií s regulovanou teplotou pre nemeckého zákazníka z automobilového priemyslu. Nakoľko batérie boli deklarované ako nebezpečný tovar, postarala sa spoločnosť cargo-partner o všetky colné formality a vybavila požadované certifikáty a dokumentáciu. Poskytovateľ logistiky naviac neustále monitoroval nielen priebeh prepravy, ale tiež teplotu nákladu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button