Logistika a skladovanie

Nový Panattoni Park Bratislava North II posilní infraštruktúru

Nový Panattoni Park Bratislava North II posilní infraštruktúru. Spoločnosť Panattoni získala právoplatné stavebné povolenie k začatiu výstavby ďalšieho moderného priemyselného parku v katastri obce Zohor na západnom Slovensku. Panattoni Park Bratislava North II má vyrásť na pozemku s rozlohou 106 345 m2. Investorom je investičná skupina Accolade.

Výstavba projektu prebehne v niekoľkých etapách a celková prenajímateľná plocha po dokončení dosiahne viac ako 46 000 m2 v 3 budovách. Aktuálne prebieha výstavba prvej haly, ktorá poskytne zázemie pre ďalšieho globálneho lídra z automotive sektora. Nový nájomca bude využívať plochu o veľkosti 20 000 m2. Hala bude využívaná predovšetkým ku skladovaniu komponentov. Zaujímavosťou je, že sa prvý krát pristupuje k výstavbe tzv. „side loadingov“, ktoré umožnia bočné nakladanie.

„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto výnimočnom projekte, vrátane miestnej samosprávy. Spoločne budujeme novú priemyselnú infraštruktúru, ktorá prispeje k udržateľnému rozvoju ekonomiky na Slovensku,“ povedal Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovensko.

„Premeniť ďalšiu lokalitu na Slovensku na novovznikajúci priemyselný park považujem za veľký úspech, ktorý len podčiarkuje zdravú kondíciu a rozvoj európskeho priemyselného trhu. Moderné haly odzrkadľujú súčasné dianie v jednotlivých odvetviach ekonomiky, čo platí aj v tomto prípade, keď investujeme do nových priestorov pre podnikanie významnej automobilovej spoločnosti,“ uviedla Lenka Szkanderová, senior projektová manažérka Accolade.

Nový Panattoni Park Bratislava North II posilní infraštruktúru

Štruktúra dopytu po nových priemyselných priestoroch sa mení. Segment e-commerce v poslednom období výrazne klesá, pričom zvýšený záujem prichádza zo strany spoločností z technologického a výrobného sektora, predovšetkým z oblasti automotive. Čoraz viac spoločností sa snaží rozšíriť výrobné kapacity alebo naopak začať výrobu v strednej Európe pre európsky trh.

Len na Slovensku aktuálne podniká v automotive sektore cez 150 spoločností, pričom ide o najväčší priemyselný segment našej krajiny. Development moderných, ekologických priemyselných budov, ktoré sú dnes už súčasťou nevyhnutnej infraštruktúry, tak prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju ekonomiky, nielen na Slovensku.

„Hospodársky rozvoj regiónov je zárukou aktívneho a prosperujúceho života pre mestá a obce a ich obyvateľov. V hospodárskej oblasti má samospráva obmedzené možnosti, potenciálom pre rozvoj tejto oblasti a tam, kde má samospráva kompetenčný dosah je spolupráca samosprávy s lokálnymi podnikateľskými subjektmi bezpochyby. Avšak, významnú úlohu v ekonomickom rozvoji Slovenska zohrávajú investori verzus investičné stimuly. Ak sú splnené všetky podmienky s prihliadnutím na prirodzený potenciál a potreby daného územia je podpora samospráv v prospech silného investora aj v oblasti priemyselného developmentu vítaná a investícia je prínosom pre obe strany,“

uviedol predseda ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Jozef Božik.

Celý areál Panattoni Parku Bratislava North II je navrhnutý a bude konštruovaný s cieľom získať medzinárodný ekologický certifikát BREEAM New Construction na minimálnej úrovni Excellent. V areáli nového parku bude k dispozícii nabíjacia stanica pre elektrické automobily, nosná konštrukcia strechy bude zosilnená k osadeniu solárnych panelov.

Vodozádržné opatrenia a systém hospodárenia s vodou sú už pre projekty Panattoni a Accolade samozrejmosťou. Naplánovaná je aj dažďová záhrada, ktorá spomaľuje odplavovanie vody z pozemku, vďaka čomu je možné lepšie ju zužitkovať. Kvetnaté lúky nahradia kosený trávnik a zvýšený komfort a relax prinesie zamestnancom aj work-outové ihrisko, ktoré poslúži ako vhodný voľnočasový priestor.

Editor
Peter Magerčiak
Back to top button