Logistika a skladovanie

Najväčšie batériové úložisko v Sasku

JT Energy Systems stavia batériové úložisko s výkonom 25 MW. Bude tu aj recyklovať použité lítiovo-iónové batérie. Cieľom je inteligentné prepojenie elektromobility s prechodom na energetiku.

Pri elektromobilite sa stále stretávame s otázkou životnosti lítiovo-iónových batérií a spôsobu ich recyklácie. Spoločnosť JT Energy Systems dáva použitým lítiovo-iónovým batériám nový život a v budúcnosti bude vyrábať bezemisné batérie. Táto spoločnosť, ktorá vznikla spoluprácou spoločností Jungheinrich a Triathlon, stavia v saskom Freibergu flexibilné batériové úložisko so špičkovým výkonom 25 MW.

Ide o najväčšie zariadenie svojho druhu v Sasku a jedno z najvýkonnejších v Nemecku. Rozsiahle úložisko sa skladá okrem iného z použitých lítiovo-iónových batérií, ktoré budú po úspešnom použití v elektrických vysokozdvižných vozíkoch a v automobilovom priemysle znovu využité.

V budúcnosti bude batériové úložisko slúžiť na výrobu 100 % bezemisných batérií priamo v závode na základe konkrétnych požiadaviek. Úlohou megabatérie je medziskladovanie regeneratívnej elektriny, stabilizácia energetickej siete a zabezpečenie naliehavo potrebnej energie v špičkách. Projekt realizujú odborníci na veľkokapacitné batériové úložiská z miestnej spoločnosti Tricera Energy GmbH.

Týmto ambicióznym projektom zúčastnené spoločnosti posúvajú energetickú transformáciu dopredu a zdôrazňujú veľký potenciál, ktorý sa skrýva v inteligentnom prepojení elektromobility a energetickej transformácie. Recyklácia použitých batérií v stacionárnych úložných systémoch je zásadnou súčasťou stratégie udržateľnosti spoločnosti Jungheinrich, zacielenej na efektívne a hospodárne využívanie.

Renovácia prispeje k udržateľnej energetike

Opätovné využitie lítiovo-iónových batérií po rokoch ich používania v elektrických vozíkoch je obzvlášť efektívnym, udržateľným a zdroje šetriacim príspevkom k prechodu na energetiku. Použité energetické moduly sú spoločnosťou JT Energy Systems skúmané a v prípade potreby renovované, aby bola zaistená ich maximálna životnosť.

Vzhľadom na výrazný nárast podielu elektrických vozíkov v posledných niekoľkých rokoch spoločnosť JT Energy Systems očakáva, že v budúcnosti bude čoraz viac batérií využitých pre druhý život v stacionárnych úložiskách.

„Elektromobilita je na vzostupe. Na celom svete je dnes v prevádzke viac ako jeden milión elektrických vozíkov Jungheinrich. Rýchlo rastúca časť z nich je vybavená najmodernejšou lítiovo-iónovou technológiou. Lítiovo-iónové batérie sú mimoriadne odolné. Obvykle ich možno používať dlhšiu dobu než vozíky, ktorým slúžia ako zdroj energie po mnoho rokov. Stacionárne systémy na skladovanie energie, ako je ten vo Freibergu, sú logickým dôsledkom využitia lítiovo-iónových batérií pre druhý život a významne tak prispievajú k prechodu na novú energetiku,“ vysvetľuje Reinhild Kühne, konateľka spoločnosti JT Energy Systems.

Spoločnosť JT Energy Systems bola založená v roku 2019 spoločne hamburským špecialistom na intralogistiku Jungheinrich a výrobcom batérií Triathlon. Spoločný podnik vyrába energetické systémy pre elektrické vozíky. Spoločnosť sídli v saskom Freibergu a slúži rýchlo rastúcemu dopytu po inovatívnych a udržateľných energetických a batériových systémoch.

Spoločnosť má mimoriadne odborné znalosti v oblasti opráv a prepracovaní použitých lítiovo-iónových batérií. Pri klasifikácii a vyhodnocovaní zostávajúcej životnosti batérií je využívané know-how drážďanskej spoločnosti NOVUM engineerING GmbH, ktorá je expertom na monitorovanie batérií na báze umelej inteligencie.

Veľkokapacitné batériové úložisko plánuje a stavia miestna partnerská spoločnosť Tricera Energy GmbH a jeho dokončenie je plánované na jeseň roku 2022. Spoločnosť sa špecializuje na stacionárne a priemyselné úložiská. JT Energy Systems a jej akcionári Jungheinrich a Triathlon investíciou do tejto technológie budúcnosti robia dôležitý krok k realizácii svojej stratégie udržateľnosti.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button