Logistika a skladovanie

cargo-partner sa pripája k iniciatíve Global Compact

cargo-partner sa pripája k iniciatíve Global Compact organizácie OSN. Medzinárodný poskytovateľ prepravných a logistických služieb sa stal členom iniciatívy OSN s názvom Global Compact, ktorá sa usiluje o to, aby spoločnosti na celom svete prijali udržateľnú a spoločensky zodpovednú politiku a podávali o nej správy.

V roku 40. výročia založenia spoločnosti cargo-partner sa globálny poskytovateľ prepravných a informačných logistických služieb oficiálne pripojil k najväčšej svetovej iniciatív OSN v oblasti udržateľného rozvoja firiem s názvom Global Compact. „Naša štyridsaťročná cesta je nie len dôkazom nášho rastu, ale tiež nášho trvalého záväzku k ekologickej a spoločenskej zodpovednosti,“ uviedol Stefan Krauter, zakladateľ a CEO spoločnosti cargo-partner. „Pripojením k iniciatíve Global Compact organizácie OSN potvrdzujeme svoje odhodlanie podporovať udržateľnosť v logistickom sektore, presadzovať zodpovedné obchodné postupy a prispievať k udržateľnejšej budúcnosti na celom svete.“

Iniciatíva Global Compact organizácie OSN je dobrovoľná iniciatíva. Jej cieľom je povzbudiť spoločnosti k tomu, aby svoje stratégie a činnosť prispôsobili univerzálnym zásadám v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Aby podnikali kroky, ktoré podporujú spoločenské ciele. Iniciatíva bola oficiálne zahájená v roku 2000. V súčasnej dobe je do nej zapojených 13 000 firiem a ďalších zainteresovaných strán vo viac než 170 krajinách. Účastníci sa zodpovedajú prostredníctvom pravidelného podávania správ. Sú povzbudzovaní k tomu, aby presadzovali zmeny prostredníctvom inovatívnych riešení a partnerstva.

Udržateľnosť ako priorita

Spoločnosť cargo-partner je priekopníkom v zavádzaní ekologických alternatív a stanovovaní ambicióznych emisných cieľov, aby minimalizovala svoju uhlíkovú stopu. iLogistics Centrum cargo-partner sa nachádza v blízkosti viedenského letiska. Bolo otvorené v roku 2018 a postavené s využitím oceňovanej drevenej architektúry. Je príkladom záväzku spoločnosti k udržateľnosti. K úsiliu logistického poskytovateľa o využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispieva aj rastúci počet fotovoltických panelov na pobočkách cargo-partner po celom svete. Okrem toho spoločnosť aktívne podporuje vývoj úsporných lietadiel a elektrických nákladných automobilov. Podporuje aj veľa ďalších projektov zameraných na podporu prechodu na udržateľné prepravné a logistické technológie po celom svete.

cargo-partner sa pripája k iniciatíve Global Compact.

Štandardizované procesy, zefektívnenie spolupráce

Spoločnosť cargo-partner je v niekoľkých krajinách držiteľom certifikátov ISO 14001. Odráža to jej vysoké štandardy v oblasti environmentálneho riadenia, zatiaľ čo mnohé digitalizačné iniciatívy viedli k výraznému zníženiu spotreby zdrojov. Prísny proces zaistenia kvality spoločnosti zaisťuje spoluprácu len s dopravcami spĺňajúcimi najvyššie štandardy v oblasti ekologických dopravných technológií. Okrem toho cargo-partner aktívne pomáha svojim klientom pri sledovaní a znižovaní ich uhlíkovej stopy. Podporuje ich tak v dosahovaní ich cieľov v oblasti udržateľnosti.

Celosvetová klimatická kríza je jednou z najdôležitejších výziev našej doby a naša oddanosť udržateľnosti zostáva neochvejná. Budeme i naďalej minimalizovať náš dopad na životné prostredie. A podporovať všetky zúčastnené strany v tom, aby ich prevádzka bola udržateľnejšia. Spoločne tak budujeme lepší svet pre súčasné i budúce generácie,“ dodal Stefan Krauter.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS cargo-partner

Prečítajte si aj

Back to top button