Vodná doprava

Ministerstvo dopravy pripravuje kroky na rozvoj vodnej dopravy na Slovensku

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aktuálne pripravuje vyhlásenie súťaže na spracovanie koncepčného dokumentu rozvoja vodnej dopravy na Slovensku.

Okrem toho pripravuje štúdiu realizovateľnosti, ktorá sa týka návrhov opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj. Uviedol to odbor komunikácie rezortu dopravy. Ministerstvo dopravy zároveň plánuje obstarať Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby.

„Výsledkom projektu bude okrem iného riešenie, ktoré zabezpečí zvýšenie bezpečnosti riadenia prevádzky na slovenskom úseku vodnej cesty Dunaj a zníženie pravdepodobnosti výskytu tragickej udalosti,“ priblížil rezort dopravy.

Z pohľadu plavby a plavebnej prevádzky na Dunaji MDV v blízkej budúcnosti predpokladá napríklad dokončenie modernizácie plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo alebo ukončenie štúdií realizovateľnosti pre modernizáciu verejných prístavov v Bratislave a v Komárne.

Rezort dopravy v súčasnosti pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na spracovanie dokumentu „Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“. Súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá sa týka návrhov opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj, plánuje MDV vyhlásiť do niekoľkých týždňov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button