Logistika a skladovanie

Stredoeurópsky líder BUDAMAR oslavuje 20 rokov

Stredoeurópsky líder BUDAMAR oslavuje 20 rokov. Skupina BUDAMAR sa od svojho vzniku postarala o viacero noviniek, ktoré formovali trh. A hoci ich v tej dobe niektorí označili ako mimoriadne prekvapivé, v skutočnosti boli len napĺňaním rastovej stratégie spoločnosti nastavenej ešte v roku 2003.

Súvisela s rozširovaním v rámci odvetvia, následne s expanziou na zahraničné trhy a nakoniec aj s prienikom do strojárstva, ktoré s hlavným biznisom skupiny úzko súvisí. Aj vďaka tomu sa samotný BUDAMAR LOGISTICS vypracoval z lokálneho špeditéra na významného európskeho logistického operátora, ktorý má v portfóliu viacero zasielateľských spoločností a železničných dopravcov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska i Nemecka.

Keďže značka BUDAMAR tento rok oslavuje 20 rokov, rozhodli sme sa priniesť vám tie najdôležitejšie míľniky, ktoré menili nielen jeho tvár, ale tiež tvár firiem, do ktorých investoval.

Vstup do NH-TRANS štartuje novú éru

Pre BUDAMAR bol prelomovým rok 2006. Vtedy totiž získava väčšinový podiel v českej logistickej spoločnosti NH-TRANS, ktorá je úspešná v preprave železných rúd. BUDAMAR zároveň postupne buduje park koľajových vozidiel, v ktorom sa dnes nachádza zhruba 90 lokomotív a tisíc vozňov. Skupina sa zameriava predovšetkým na prepravy tovaru v krajinách V4, realizuje aj prepravy na Balkán, do Rakúska, Nemecka, či Talianska.

Komplex v Čiernej nad Tisou nemá v Európe obdobu

Píše sa rok 2007, keď sa v Čiernej nad Tisou prijíma zásadné rozhodnutie – modernizovať prekládkové kapacity. Ide o nevyhnutný krok, ktorý má v réžii spoločnosť Bulk Transshipment Slovakia (spoločný podnik BUDAMAR LOGISTICS a štátneho nákladného dopravcu ZSSK Cargo) a ktorý sa realizuje v dvoch fázach. Počas prvej fázy rekonštrukcie sa modernizuje III. rozmrazovacia hala a stavia sa tiež prekládkový komplex Západ na báze rotačného výklopníka.

Druhá etapa –modernizácia prekládkového komplexu Východ v hodnote 36 miliónov eur – sa začala realizovať v roku 2011, pričom v roku 2017 je komplex uvedený do ostrej prevádzky. Tento projekt spravil z Čiernej nad Tisou najmodernejší prekládkový komplex širokorozchodných vozňov v Európe a zabezpečil jej značnú konkurenčnú výhodu. Moderné pracovisko slúži najmä na prekládku železných rúd, ale už aj uhlia a koksu, pričom proces prekládky sa niekoľkonásobne skrátil.

Expanzia na Balkán

V júni 2016 expanduje BUDAMAR na Balkán cez projekt BUDAMAR SOUTH. V týchto krajinách prebieha liberalizácia železničnej dopravy, v čom vidí veľkú príležitosť. „Naším cieľom je získať významnú trhovú pozíciu v balkánskych krajinách, a to najmä v Chorvátsku či Srbsku, nadviazať spoluprácu s významnými priemyselnými podnikmi a železničnou prepravou prepojiť baltské a balkánske krajiny,“ vraví Ľubomír Loy, člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS.

Vstup do strojárskeho odvetvia

BUDAMAR oznamuje vstup do dvoch významných slovenských spoločností zo strojárskeho odvetvia. Ide o výrobcu osobných vozňov a motorových jednotiek ŽOS Vrútky, ktorý zabezpečuje aj opravy a údržby vozňov a hnacích dráhových vozidiel, a výrobcu vozňov Tatravagónka. Kým v prípade prvej transakcie rozhodol fakt, že BUDAMAR vedel do ŽOS Vrútky priniesť ďalšie neštátne zákazky, spoluprácu so zahraničným partnerom a vnútroskupinové výkony koncentrovať do tejto spoločnosti, s majiteľmi Tatravagónky zas našiel zhodu v stratégii a synergické efekty z tohto spojenia.

Od vstupu do týchto firiem už uplynulo päť rokov, ktoré zároveň potvrdili renomé BUDAMAR-u ako strategického investora. „Naším cieľom nikdy nebolo len kúpiť a potom predať, práve naopak, sme strategickým investorom. Firmy, do ktorých sme vstúpili, rozvíjame a aj vďaka nám rastú. Garantujeme ich stabilitu a rozvoj pre zamestnancov,“ zdôrazňuje Peter Malec, predseda predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS.

Stredoeurópsky líder BUDAMAR oslavuje 20 rokov

Vznik BUDAMAR GROUP

Spoločnosti skupiny BUDAMAR budú vystupovať pod spoločným názvom – BUDAMAR GROUP. Spoločnosť túto novinku oznámila na 18. ročníku medzinárodnej odbornej výstavy dopravy a logistiky Transport Logistics v Mníchove v roku 2019. „Po tom, čo sme v uplynulých rokoch zrealizovali viacero významných akvizícií, nadišiel čas predstaviť sa ako skupina. Do BUDAMAR GROUP dnes patrí 15 spoločností, ktoré sa radia medzi významných hráčov vo svojom odvetví a vďaka ktorým vieme zákazníkom ponúknuť komplexné riešenia v oblasti zasielateľstva a logistiky,“ vraví Ľubomír Loy, člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS. Je potrebné zdôrazniť, že BUDAMAR LOGISTICS ako spoločnosť a značka nezanikla. Naďalej zostala materskou spoločnosťou väčšiny firiem z portfólia BUDAMAR GROUP, ktorá sa venuje medzinárodnému zasielateľstvu a logistike.

Založenie BUDAMAR INNOVATIONS

V roku 2020 BUDAMAR GROUP vytvára spoločný podnik so spoločnosťou Innofreight. Táto rakúska spoločnosť, ktorá pôsobí v 14 krajinách sveta, sa radí medzi najvýznamnejšie firmy pôsobiace v oblasti vývoja inovatívnych vagónov, kontajnerov a vykladacích systémov. „Náš nový spoločný podnik ponesie názov BUDAMAR INNOVATIONS a bude sa zaoberať komplexnými logistickými službami v rámci inovatívnej technológie,“ objasnil v čase transakcie Ľubomír Loy. Ako ďalej podotkol, v pláne sú aj nové projekty na prepravy hromadných substrátov, ktoré budú využívať inovatívne technológie s dosiahnutím optimalizácie nákladov z dielne spoločnosti Innofreight.

TKD Dobrá -prekládka kontajnerového vlaku

Stredoeurópsky líder BUDAMAR oslavuje 20 rokov

Podpora a rozvoj nákladnej železničnej prepravy

Skupina BUDAMAR vníma železničné prepravy na Slovensku a v okolitých krajinách ako prepravy s najväčším ekonomickým a najmä ekologickým potenciálom a priestorom na zvýšenie efektivity. Aj preto za dôležitý míľnik v rámci skupiny možno považovať stabilizáciu dopravcov v slovenskej, českej, poľskej a maďarskej železničnej sieti, kde BUDAMAR patrí medzi významných poskytovateľov železničných prepravných služieb. „Ale je to určite aj vďaka nasadzovaniu interoperabilných hnacích vozidiel, v neposlednom rade aj za pomoci flotily viacsystémových rušňov radu Vectron,“ reaguje Viktor Bystrian, Group Business Development Manager BUDAMAR LOGISTICS, s tým, že BUDAMAR postupne investuje do technického vybavenia, rozšírenia kapacít vozňov, rušňov a do manipulačnej techniky. Mimochodom, BUDAMAR využíva SIEMENS VECTRON aj v rámci prepráv do Nemecka, kde následne pokračuje s partnerským dopravcom. „V tomto vidíme jednoznačne budúcnosť poskytovania železničných prepravných služieb,“ konkretizuje Viktor Bystrian.

Zariadenie na otáčanie zvitkov v Čiernej nad Tisou

Rozvoj intermodálnej prepravy

Jedným z cieľov skupiny BUDAMAR je rozvoj intermodálnych prepráv. V posledných rokoch sa jej darí etablovať aj v tomto segmente, ktorý považuje za veľmi dôležitý a s potenciálom rastu do budúcna. „Pri rozvoji pomáha aj to, že v rámci BUDAMAR GROUP obsluhujeme terminály kombinovanej dopravy, kde k terminálu v Bratislave (Slovenská plavba a prístavy, a. s.) a k terminálu TKD Dobrá pribudol do našej siete aj novootvorený terminál v Mošnove pri Ostrave. Tu sme jedným z operátorov tohto moderného terminálu,“ dodal Viktor Bystrian, Group Business Development Manager BUDAMAR LOGISTICS.

Lokorail zo skupiny Budamar Group na termináli Mošnov

O BUDAMAR GROUP

Slovenská skupina bola založená v roku 2002. Zaoberá sa medzinárodným zasielateľstvom a logistikou, pričom na trhu strednej a východnej Európy má vedúcu pozíciu. Väčšinu zákazníkov skupiny tvoria priemyselné podniky, ktoré pôsobia mimo Slovenskej republiky, najmä v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. BUDAMAR GROUP ponúka služby v železničnej, cestnej, riečnej, námornej, multimodálnej a intermodálnej preprave, zaoberá sa tiež colno-deklaračnými službami, skladovaním a komplexným poradenstvom. V súčasnosti spolu s dcérskymi a so sesterskými firmami zamestnáva vyše 4 500 ľudí.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button