Cestná doprava

Peniaze sa presunú z rozvoja cyklistiky na železnice

Peniaze sa presunú z rozvoja cyklistiky na železnice. Takmer 750 000 eur sa má presunúť z rozvoja cyklistiky na železnice.

Kapitálové výdavky z roku 2020 vo výške 749 529,51 eura, pôvodne určené na rozvoj cyklistickej dopravy, majú byť použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu železničnej infraštruktúry. Vláda v stredu odsúhlasila zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z minulých rokov je možná len so súhlasom vlády. Táto zmena sa týka prostriedkov, ktoré boli v roku 2021 viazané v rozpočte kapitoly ministerstva dopravy na rozvoj cyklistickej dopravy. Finančné prostriedky budú použité na investičné projekty, na ktoré boli uvoľnené výdavky rozpočtovým opatrením MF pre kapitolu ministerstva dopravy. A to v rámci výstavby a obnovy železničnej siete.

„Cyklodoprava neprichádza o žiadne zdroje, lebo obratom zo železníc rovnakú sumu presúvame na cyklodopravu. Takže je to len rozpočtové opatrenie, ktoré má účel zabezpečiť, aby cyklodoprava mohla čerpať tieto prostriedky až do konca roka 2023,“ priblížil po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Peniaze sa presunú z rozvoja cyklistiky na železnice

V roku 2021 boli ministerstvu dopravy v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách viazané kapitálové výdavky z roku 2020 vo výške 749 529,51 eura, určené na rozvoj cyklistickej dopravy. V súlade so zákonom o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky bola koncom septembra 2021 vyhlásená výzva Výstavba cyklistickej infraštruktúry v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí. Oprávneným obdobím pre realizáciu projektov je obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií bol do konca roka 2021. Výzva sa však vyhodnotila až 31. mája 2022.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button