Cestná doprava

Zefektívnenie verejnej dopravy

Zefektívnenie verejnej dopravy. Vlaková a autobusová doprava má byť skoordinovaná, efektívnejšia, transparentnejšia a atraktívnejšia pre cestujúcich. Ministerstvo dopravy (MD) SR to chce dosiahnuť pomocou zriadenia Národnej dopravnej autority.

Vyplýva to zo zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý MD SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. „Návrh sa predkladá v súlade s programovým vyhlásením vlády. V ňom sa vláda zaviazala, že vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných a prepravných podmienok medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou. Sleduje sa tým umožnenie cestovania na jeden prepravný doklad všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy,“ uviedlo MD v predloženom materiáli.

Zákon predpokladá zriadenie Národnej dopravnej autority (NADA) ako koordinačného orgánu v pravidelnej verejnej osobnej doprave v rámci organizačnej štruktúry MD SR. Z plánu obnovy a odolnosti sú k dispozícii finančné zdroje vo výške približne 26 miliónov eur na vybudovanie jednotného informačného systému vo verejnej osobnej doprave, ako aj na tarifnú a dopravnú integráciu jednotlivých dopravcov a integrovaných dopravných systémov v rámci územia Slovenska.

Medzi hlavné ciele návrhu zákona patrí prostredníctvom NADA zlepšiť nadväznosť jednotlivých druhov dopravy. Ďalej umožnenie cestovania na jeden cestovný doklad všetkými druhmi verejnej dopravy či zjednotenie tarifných podmienok, na ceny ktorých mali dosah aj samosprávne kraje či obce.

Zefektívnenie verejnej dopravy

Dopravcovia by mali takisto povinnosť zverejňovať prevádzkové údaj. Napríklad cestovné poriadky, databázy zastávok, cenníky, zľavy, údaje o polohe spoja, meškaniach a podobne. A to na internete vo formáte vhodnom pre spracovanie inými aplikáciami ako napríklad CP či IDOS. Inými slovami, povinnosť pre dopravcov používať také elektronické systémy platieb a vybavenia cestujúcich, ktoré zabezpečia ich vzájomnú prepojiteľnosť.

Zákon je podľa dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala dôležitý preto, aby vznikla autorita. Taká, ktorú v tomto smere budú rešpektovať vyššie územné celky. „Cieľ je jasný, aby boli autobusy s vlakmi skoordinované. Teraz to možné nie je, alebo robí sa to len veľmi ťažko,“ skonštatoval v apríli 2022 minister. Dodal, že vytvorenie Národnej dopravnej autority je dôležité aj pre plán obnovy.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button