Motorizmus

Palivová karta pre vašu flotilu

Palivová karta pre vašu flotilu. Tankovanie do vozidiel tvorí nemalú časť nákladov podnikov i živnostníkov. S palivovou kartou šetria výdavky aj administratívu.

So Slavomírom Juskom, manažérom predaja palív a špeciálnych produktov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa pozrieme na palivové karty ako možnosť pohodlnej a bezpečnej platby za firemné tankovanie.

Väčšina firiem využívajúcich vozový park nevyhnutne rieši aj tankovanie firemnej flotily. Na čo slúži palivová karta a čo firmám prináša?

Palivová karta podnikateľom a firmám zjednodušuje ich každodenný pracovný život. Predstavuje praktický platobný nástroj, akceptovaný v sieti čerpacích staníc. Vodič vozidla môže tankovať palivo bez toho, aby mal pri sebe hotovosť alebo platobnú kartu. Firme odpadá potreba zbierať bločky z tankovaní a účtovať každý jeden nákup.

S palivovými MOL Group kartami môžete platiť v celej akceptačnej sieti doma aj v zahraničí. Máme k dispozícii SLOVAKIA kartu, akceptovanú v našej sieti čerpacích staníc Slovnaft. Môžete si zvoliť aj platbu vopred pomocou PREPAID kariet. Pre obchodných partnerov, ktorí pracovne cestujú aj mimo Slovenska, je optimálna karta EUROPE s akceptáciou aj v zahraničí na takmer 6 500 čerpacích staniciach v 15 krajinách. Palivovou kartou sa dá uhradiť aj využitie služby MOL Plugee pri nabíjaní elektromobilov, tankovanie LPG či AdBlue.

Ako je to s nákupom ostatného tovaru a služieb na čerpacích staniciach?

Rozsah sortimentu aj ďalšie vlastnosti karty si môže firma určiť pre každú kartu zvlášť. Môžete povoliť len tankovanie konkrétneho paliva, nákup príslušenstva až po celý sortiment, vrátane občerstvenia Fresh Corner. Prehľad transakcií dostane zákazník v súhrnnej faktúre. Rozsah použitia karty aj výdavky tak má pod úplnou kontrolou.

Zohľadňuje sa pri cene to, že firma tankuje viac ako bežný spotrebiteľ?

Naši obchodní partneri, platiaci palivovými kartami v sieti Slovnaft, nakupujú špičkové palivo EVO za kartovú cenníkovú cenu, platnú v celej sieti našich čerpacích staníc. Zľavu na palivo získavajú od prvého litra. Firmy alebo živnostníci tak vďaka palivovým kartám tankujú so zľavou podľa presne dohodnutých zmluvných podmienok.

Spravidla účtujeme len jednorazový poplatok za vydanie palivovej karty. Všetky ďalšie služby súvisiace s používaním a správou palivových kariet máme bez poplatkov.

Ako funguje tankovanie v zahraničí?

Podľa konkrétnej akceptačnej krajiny, resp. siete platí buď kartová cenníková cena v zahraničí alebo aktuálna cena na stojane čerpacej stanice v zahraničí. Presné podmienky tankovania v zahraničí sa odvíjajú od kompletných zmluvných podmienok zákazníka. Dostáva zoznam faktúr a súhrnné faktúry podľa jednotlivých krajín. Zahraničné faktúry vie použiť aj v procese vrátenia DPH cez doplnkovú službu MOL Group kariet.

Aké ďalšie služby v súčasnosti poskytujete svojim zákazníkom?

Užitočnou službou je prepojenie transakčných dát z palivových kariet s GPS monitoringom. Ponúkame aj celú škálu služieb súvisiacich s platbou mýta. Obchodný partner MOL Group kariet má prístup do Kartového centra, kde môže realizovať celú administratívu v online prostredí, ak potrebuje karty objednať, aktivovať či zablokovať, stiahnuť si faktúru alebo upraviť limit na karte. Tento rok v septembri sme pre ešte väčší komfort sprístupnili aj viaceré nové funkcionality.

Pri platbe MOL Group kartou môže vodič zbierať aj body v našom novom zákazníckom programe Slovnaft Move a súkromne čerpať jeho výhody. Viac informácií nájdete na www.slovnaftmove.sk.

O obľúbenosti palivových MOL Group kariet svedčí fakt, že pre našich obchodných partnerov sme tu už vyše tridsať rokov. Všetky potrebné informácie o nich sa dajú nájsť na web stránke www.molgroupcards.com/sk.

Zdroj
transport.sk
Editor
Slovnaft

Prečítajte si aj

Back to top button