Elektromobilita

Výkon verejných nabíjacích staníc narástol za rok o takmer 50 %

Výkon verejných nabíjacích staníc narástol za rok o takmer 50 %. Tempo výstavby verejných nabíjacích staníc pre elektromobily na Slovensku je pomalšie ako európsky priemer. Zodpovedá však trendom v predaji elektromobilov, ktoré u nás dosahujú najmenší podiel na celkových registráciách v celej Európskej únii.

Pre približne 10-tisíc elektromobilov, jazdiacich v súčasnosti po slovenských cestách, bolo ku koncu roka k dispozícii 1808 nabíjacích konektorov na 740 lokalitách s celkovým inštalovaným výkonom 82 082 kW. Výraznejší nárast počtu dostupných lokalít aj nabíjacích staníc očakáva Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) v roku 2024. Vtedy budú do prevádzky uvedené stovky nabíjačiek vybudovaných z dvoch výziev Plánu obnovy a odolnosti zameraných na firmy a samosprávy.

Najväčší nárast pri najvýkonnejších nabíjačkách

„Pri pohľade na medziročné porovnania je povzbudivé, že najväčší nárast evidujeme pri tých najvýkonnejších nabíjačkách. Počet konektorov s výkonom nad 300 kW sa od minulého roka viac ako strojnásobil,“ konštatuje Patrik Križanský, riaditeľ SEVA. Podobne pozitívne sú aj prírastky v počte konektorov s výkonom nad 150 kW, ktoré zaznamenali nárast o 73 percent. Medziročný nárast v celkovom počte dostupných verejných konektorov predstavuje 22 % a v počte lokalít 18 %. Aktuálny prehľad o verejnej nabíjacej sieti na Slovensku, v ktorom SEVA zbiera informácie od všetkých operátorov nabíjacích služieb, je dostupný na webovej stránke nabijame.sk.

Výkon verejných nabíjacích staníc narástol za rok o takmer 50 %.

Sumárne informácie, ktoré na štvrťročnej báze zverejňuje SEVA, zachytávajú len počty verejných nabíjacích staníc. Je pritom potrebné zdôrazniť, že v priemere sa viac ako 80 % výkonov nabíjania realizuje na neverejných staniciach – v súkromných garážach, vo firmách, administratívnych budovách či depách. „Pre rýchlejšiu adaptáciu elektromobility by bolo veľkým prínosom, ak by sme dokázali z Plánu obnovy a odolnosti vyčleniť prostriedky aj na podporu výstavby takýchto neverejných staníc, ako je to napríklad možné v Českej republike alebo v Nemecku,“ tvrdí riaditeľ SEVA. Iba tieto nabíjačky, pri ktorých nejde o čo najrýchlejšie nabitie, umožňujú niekoľkohodinové nabíjanie napríklad v noci za najvýhodnejšie tarify. Práve bežné, tzv. pomalé nabíjačky sa môžu stať súčasťou inteligentných sietí. V rámci nich sa cez riadené nabíjanie dajú elektromobily využiť pre podporu stability distribučnej sústavy.

Výkon verejných nabíjacích staníc narástol za rok o takmer 50 %.

Spustené dve schémy z Plánu obnovy a odolnosti

„Čo sa týka verejných nabíjacích staníc, očakávame v roku 2024 intenzívnejší rast. Dúfame, že sa podarí spustiť reálnu prípravu vysokorýchlostných nabíjacích „hubov“, ktoré sme sa zaviazali postaviť popri diaľniciach. Okrem toho sú spustené dve schémy z Plánu obnovy a odolnosti pre samosprávy a pre právnické osoby. Prišli desiatky žiadostí a dá sa očakávať, že celá alokovaná čiastka bude bez problémov vyčerpaná,“ hodnotí vyhliadky trhu Patrik Križanský a dodáva: „To je aj dôkaz, že takéto programy majú zmysel, pretože sa tie peniaze reálne využijú.“

Verejná nabíjacia infraštruktúra na Slovensku (2023).

Zdroj
transport.sk
Editor
TS SEVA, foto: SEVA / pixabay

Prečítajte si aj

Back to top button