Elektromobilita

V roku 2030 bude na Slovensku jazdiť viac ako 140 000 elektromobilov

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) očakáva, že do roku 2030 bude na slovenských cestách jazdiť viac ako 140 000 elektromobilov. Tie sa zároveň stanú podporným prvkom pre bezpečnosť a stabilitu elektrických distribučných sietí.

Slovensko však musí začať s implementáciou už platnej európskej legislatívy a napríklad umožniť aj nové dynamické cenové tarify pre nabíjanie elektromobilov, upozornila v stredu SEVA.

Podľa odhadu SEVA pribudne pri konzervatívnom scenári do roku 2025 na slovenských cestách celkovo 36 000 elektrických vozidiel a toto číslo narastie do roku 2030 na takmer 141 000. „Prevádzka elektromobilu je dnes výrazne lacnejšia ako auta s klasickým spaľovacím motorom a v závislosti od spôsobu nabíjania sa pohybuje na 20 – 40 % nákladov tradičných vozidiel. O ekologickom aspekte netreba ani hovoriť,“ zdôraznil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

Významnú úlohu budú hrať aj environmentálne limity na emisie z automobilov a s tým súvisiace hroziace pokuty za ich prekročenie. „Dôležitým aspektom je tiež dorovnávanie obstarávacej ceny medzi automobilmi s elektrickým a spaľovacím motorom, ktoré sa očakáva okolo roku 2025. K postupnému znižovaniu cien elektromobilov, respektíve k zvyšovaniu úrovne ich výbavy, dochádza najmä vďaka neustálemu poklesu cien batérií,“ uviedol Križanský.

Intenzívny rozvoj elektromobility by mal podľa šéfa asociácie zvýšiť flexibilitu elektrických rozvodných sietí na Slovensku. Pri plnej elektrifikácii cestnej dopravy bude kumulovaná kapacita batérií v automobiloch a autobusoch na úrovni 100 gigawatthodín (GWh), čo je približne 28-násobok kapacity najväčšej slovenskej prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Takáto záložná kapacita v batériách elektromobilov okrem iného umožní využívanie významne vyššieho podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

SEVA pripomenula, že Slovensko musí zmeniť zákony v súvislosti so smernicou EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. „Táto legislatíva zavádza množstvo revolučných zmien a jednou z nich je aj povinné umožnenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny,“ uviedol Križanský. Asociácia v tejto súvislosti navrhla zavedenie dvoch nových e-taríf pre nízkonapäťové (NN) a vysokonapäťové (VN) siete. Prvú, NN e-tarifu, by mohli využívať výhradne domácnosti a firmy, ktoré nabíjajú elektrický automobil. Druhá, VN e-tarifa, by bola využívaná na pripojenie nabíjacích miest s väčším výkonom alebo s väčším počtom nabíjacích bodov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button