Elektromobilita

Unikátny projekt regenerácie autobatérií

Unikátny projekt regenerácie autobatérií. Dubnická spoločnosť ZTS – Výskum a vývoj (VV) prišla s unikátnym projektom regenerácie použitých batérií z elektromobilov.

Po splnení kvalitatívnych kritérií Európskej únie získala financie z Ministerstva hospodárstva SR. Predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik informoval, že inovácia je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation. Podporili ju nenávratným finančným príspevkom vo výške 14,9 milióna eur. Ide o jeden zo 42 jedinečných európskych projektov.

Spoločnosť ZTS VV vyrobí z vyradenej opotrebovanej batérie batériový modul s garantovanou životnosťou a parametrami určenými na využitie prioritne v energetickom sektore v menej dynamických aplikáciách.

Unikátny projekt regenerácie autobatérií

Realizácia projektu prispeje k energetickej nezávislosti Slovenska a Európy, posilní cirkulárnu ekonomiku. Prinesie udržateľné riešenia v segmente elektromobility a prispeje k výraznému rozšíreniu využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov.

„Naše inovácie menia pohľad na využiteľnosť starších, v automobilovom svete nepoužiteľných batérií z elektromobilov. V rýchlorastúcom segmente elektromobility významne predĺžia životný cyklus batérií. Prispejú k zníženiu produkovaných emisií pri výrobe nových článkov,“ uviedol Králik.

Prečítajte si o elektromobilite v našom staršom článku.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button