Logistika a skladovanie

Projekt Panattoni Park Dunajská Streda dostal zelenú

Projekt Panattoni Park Dunajská Streda dostal zelenú. Nový logistický park Panattoni Park Dunajská Streda získal kladné rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a prichádza s ponukou moderných skladovacích a výrobných priestorov, ktoré sa prispôsobujú rastúcim potrebám dnešných podnikov.

Nová A-class priemyselná budova bude navrhnutá s dôrazom na energetickú efektívnosť a minimálny dopad na okolie. Vďaka projektu získa obec verejný park o veľkosti 12 727 m2, ktorý je bude vybudovaný spoločnosťou Panattoni počas výstavby priemyselného areálu. Spoločnosť Panattoni pozitívne prijíma rozhodnutie Okresného úradu Trnava k zámeru realizácie projektu Panattoni Park Dunajská Streda.
Tento záver ukazuje ochotu a angažovanosť spoločnosti pri riadení a riešení aspektov týkajúcich sa projektu v dotknutej oblasti. Developer účinne reagoval na vecné diskusie a všetky odporúčania, vďaka čomu projekt dosiahol v oblasti environmentálneho vplyvu špičkovú celosvetovú úroveň.

Nový logistický park od developerskej spoločnosti Panattoni sa bude nachádzať v severnej časti obce Kútniky-Blažov, východne od Dunajskej Stredy. Vďaka svojej strategickej polohe blízko k hlavným dopravným trasám a dôležitým mestám, park predstavuje ideálnu príležitosť pre firmy zamerané na efektívne distribučné procesy. Areál komplexu priemyselnej haly vznikne na ploche pozemku o výmere 286 263 m2, pričom dôjde k vybudovaniu jednej logistickej haly so súvisiacim zázemím o rozlohe 135 290 m2.

„Výsledné rozhodnutie Okresného úradu, ktoré zdôrazňuje prijateľnosť a realizovateľnosť projektu po implementácii nevyhnutných opatrení na redukciu vplyvov na životné prostredie, kvitujeme. Toto rozhodnutie jasne reflektuje záväzok spoločnosti Panattoni k starostlivosti o životné prostredie a dobro obyvateľov v danom regióne. Veríme, že toto rozhodnutie prispeje k zlepšeniu kvality a spravodlivosti ďalších rozhodnutí, čo je dôležité nielen pre spoločnosť Panattoni, ale aj pre miestne obyvateľstvo a životné prostredie,“

uviedol Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovensko.

Projekt Panattoni Park Dunajská Streda dostal zelenú

Zámerom spoločnosti Panattoni je vytvoriť modernú priemyselnú budovu s minimálnym dopadom na životné prostredie. Priemyselná budova bude citlivo začlenená do krajiny novými plochami zelene. V areáli nového priemyselného parku je naplánovaných množstvo zelených prvkov, ako sú ochranná zeleň, sadové úpravy, trávnaté plochy lúčneho typu, stromy a vertikálne zelené prvky na fasáde budovy. Súčasťou návrhu je aj maximalizácia množstva zelene v rámci lokality vrátane rozdelenia a ozelenenia komunikačného priestoru.

Investor počas výstavby zóny vybuduje aj verejne prístupný park o rozlohe 1,2ha, ktorý bude nadväzovať na rekreačnú plochu jazera Báger. Okolie parku plné zelene tak bude prístupné pre širokú verejnosť a obyvatelia ho budú môcť využívať bez obmedzení. Aby bol park dostupný aj pre cyklistov, vybuduje developer niekoľko nadväzujúcich cyklistických ciest a piktokoridorov v rámci dotknutého územia ako aj v blízkom okolí.

Panattoni chápe dynamiku dnešného trhu a potrebu podnikov prispôsobovať sa rýchlym zmenám. Cieľom spoločnosti je poskytnúť firmám v tomto regióne priestor, kde môžu efektívne a flexibilne riadiť svoje distribučné operácie. Zároveň spoločnosť Panattoni prináša so sebou na Žitný ostrov nové pracovné miesta, čím posilní celkový rozvoj regiónu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button