Cestná doprava

eSprinter filtruje prach

eSprinter filtruje prach. Pilotný projekt Mercedes-Benz s Rakúskou poštou, týkajúci sa modernej technológie zachytávania jemného prachu filtrovaním, prináša prvé výsledky.

Dve vozidlá eSprinter Rakúskej pošty boli vybavené integrovanými filtrami na znižovanie emisií jemného prachu. Plne elektrické transportéry sa odvtedy každý deň pohybujú po cestách mesta Graz a na svojich dodávateľských trasách prešli spolu takmer 6 400 km. Divízia Mercedes-Benz Vans spolu s Rakúskou poštou týmto spôsobom testujú filtračnú techniku vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou MANN+HUMMEL, pričom tento test sa uskutočňuje v podmienkach reálnej prevádzky. Technika bola prvýkrát predstavená v októbri 2021 v podobe nositeľa technológie – vozidla SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER, priekopník trvalej udržateľnosti) od divízie Mercedes-Benz Vans. Ďalšie výsledky skúšobnej prevádzky sa očakávajú v polovici roka 2023.

Kvalita ovzdušia je kľúčovým faktorom kvality života v mestách. Atmosféru, ľudí a životné prostredie však zaťažujú najmä emisie CO2 a častice jemného prachu. S cieľom znížiť zaťaženie prostredia jemným prachom a získať komplexné poznatky o účinnosti, vplyvoch počasia a o dlhodobej životnosti v reálnej prevádzke bol v auguste spustený tento pilotný projekt. Svoje trasy vozidlá eSprinter absolvujú v týždenných intervaloch, pričom cieľom nainštalovaných snímačov jemného prachu je určovať reprezentatívne hodnoty koncentrácie jemného prachu.

Prvé výsledky po troch mesiacoch

Vany eSprinter prejdú v rámci každodenných jázd priemerne 53 km. Trasy vedú z logistického centra pošty v Kalsdorfe do centra mesta Graz a späť. Počas jednej trasy každé z vozidiel eSprinter doručí priemerne 160 zásielok a zastaví takmer 100-krát. Po kontrole a preskúmaní filtrov špecialistom na filtráciu MANN+HUMMEL možno konštatovať, že filtre sú nepoškodené a bez deformácií. Od spustenia pilotného projektu sa vozidlá eSprinter používali takmer 60 dní, pričom každé z nich odfiltrovalo z okolitého vzduchu približne 6 400 miligramov prachu.

Už po niekoľkých týždňoch skúšobnej prevádzky je teda jasné, že používanie filtrov v rámci mestských doručovacích služieb je vhodnou aplikáciou. Jemný prach sa filtruje v blízkosti zdroja, to znamená tam, kde vznikajú emisie jemného prachu. V rámci pilotného projektu sa okrem životnosti filtrov analyzujú aj účinky na vozidlá. Merania tlakovej straty potvrdili trvanlivosť filtrov a súčasne bolo stanovené zaťaženie filtrov 15 %. Pri používaní filtrov zatiaľ neexistujú žiadne obmedzenia a s cieľom získať ďalšie poznatky bude pilotný projekt pokračovať do polovice roka 2023.

eSprinter filtruje prach

Zachytávanie jemného prachu z okolitého vzduchu funguje aj pri nízkej rýchlosti jazdy a počas procesu nakladania. Vozidlo je vybavené aj snímačom jemného prachu. Ten meria koncentráciu jemného prachu vo vzduchu, na základe čoho môže regulovať výkon filtrácie. Vďaka tomu možno vozidlo využívať aj ako mobilnú meraciu stanicu. Vložky filtra sa dajú jednoducho vybrať a vymeniť v rámci ročného servisu.
Vedeckú podporu projektu poskytuje Ústav energetických a environmentálnych technológií (IUTA) v Duisburgu.

Táto iniciatíva zapadá do inteligentnej koncepcie Rakúskej pošty, ktorá má názov „Zelený Graz“. Súčasťou autoparku Rakúskej pošty v Grazi sú od novembra 2021 výlučne elektrické vozidlá, ktoré sa využívajú na doručovanie balíkov, listov, reklamných zásielok a tlačovín, pričom neprodukujú žiadne výfukové plyny. Opatrenia Rakúskej pošty tak prispievajú k zníženiu emisií CO2 a hluku v meste. Rakúska pošta plánuje, že do roku 2030 bude zásielky v celej krajine doručovať iba prostredníctvom vozidiel na čisto elektrický pohon. Od tohtoročnej jari sa autopark rozširuje už len o čisto elektrické vany.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button