Logistika a skladovanie

cargo-partner podporuje projekt pomoci

cargo-partner pomáha ukrajinským deťom. cargo-partner podporuje projekt pomoci ukrajinským deťom a mladým ľuďom v Moldavsku.

Medzinárodný poskytovateľ dopravy a logistiky spolupracuje s „Jugend Eine Welt“ a ich projektovým partnerom Saleziáni dona Bosca na pomoci deťom a mladým ľuďom v Moldavsku, ktorí boli vysídlení z Ukrajiny. Projekt ponúka vzdelávacie aktivity, ktoré deťom pomôžu lepšie sa vyrovnať s traumou, napomôcť ich integrácii a poskytnúť stabilitu v ťažkých časoch.

Podľa správ UNHCR (Vysoký komisár OSN pre utečencov) bolo ku koncu júna 2022 v dôsledku vojny vysídlených viac ako osem miliónov Ukrajincov. Okrem toho viac ako 15 miliónov ľudí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc a ochranu. Približne 5,5 milióna vysídlených osôb je registrovaných ako utečenci v iných európskych krajinách, ako je Poľsko, Rumunsko, Moldavsko a Slovensko.

cargo-partner už dlhé roky spolupracuje s humanitárnou organizáciou Jugend Eine Welt a ich projektovým partnerom, Saleziánmi dona Bosca, na celosvetovej podpore vzdelávacích a sociálnych projektov pre deti a mladých ľudí v núdzi. Od apríla 2022 cargo-partner podporuje projekt, ktorého cieľom je pomôcť mladým utečencom z Ukrajiny prekonať traumu a napomôcť ich integrácii do spoločnosti prostredníctvom množstva vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Táto ponuka je dostupná aj pre moldavské deti z ťažkého prostredia. Celkovo projekt pomáha 40 deťom utečencov a 40 moldavským deťom.

Jazykové kurzy a psychologická podpora

Saleziáni dona Bosca pôsobia v chudobnej štvrti hlavného mesta Kišiňov od roku 2007 a prevádzkujú detský domov, centrum odborného vzdelávania a centrum mládeže. Od začiatku vojny tam zriadili núdzové úkryty a prijímali utečencov. Teraz nadácia pripravila vzdelávací projekt pre deti, mladých ľudí a rodiny zasiahnuté krízou. Mimoškolský program ponúka jazykové kurzy a psychosociálne služby.

Prekonávanie traumy športom a kreativitou

Okrem toho sa veľkej obľube tešia aj letné tábory. Deti a mládež tu môžu využívať športové a tvorivé aktivity pri prijímaní psychologickej starostlivosti. Okrem toho sú na dobrovoľnej báze k dispozícii hodiny čítania, písania a informatiky, ktoré vedú ukrajinskí učitelia. Na tábory dohliada 14 animátorov, psychoterapeut a lekár a každý mesiac sa ich teraz zúčastňuje viac ako 160 detí.

Foto: Jugend Eine Welt

Lúč nádeje v ťažkých časoch

Stefan Krauter, CEO spoločnosti cargo-partner, má z tejto iniciatívy radosť: „Ako globálna spoločnosť cítime silnú spoločenskú povinnosť prispievať k blahu budúcich generácií. Je ťažké si predstaviť, čím si prešli mladí ľudia, ktorí utiekli z Ukrajiny. V letných táboroch Nadácie dona Bosca v Moldavsku môžu deti zažiť úžasné zážitky. A získať tak kompetentnú psychologickú podporu pri zvládaní traumy. Sme vďační za túto príležitosť podporiť mladých ľudí v týchto ťažkých časoch a dať im lúč nádeje do budúcnosti.“

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button