Elektromobilita

Elektromobily u nás naďalej bez dotácií

Elektromobily u nás naďalej bez dotácií. Budúcnosť v batériách a vodíku bola témou 2. ročníka energetickej konferencie ENERGY MANIFEST Fórum 2022.

Na konferencii ENERGY MANIFEST Fórum 2022 v Bratislave sa stretli experti z politického, energetického, dopravného a priemyselného sveta. Diskutovali o možných riešeniach aktuálnej energetickej krízy, o energetickej transformácii, uhlíkovej neutralite, ako aj o možnostiach využitia batérií a vodíka. Konferenciu organizovala Slovenská batériová aliancia (SBaA) v spolupráci s Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska (NVAS).

Zelené technológie budú mať významné miesto v priemysle a doprave, na ceste k uhlíkovej neutralite. Významnou súčasťou mozaiky dekarbonizácie európskej energetiky sú batériové úložiská, nové trendy v oblasti akumulácie energie a zdroj energie z vodíka. „V roku 2021 bolo v Európe inštalovaných približne 8000 MWh v batériách. Na Slovensku máme možno 3 až 5 MWh inštalácií. V priemysle je to skutočne zanedbateľné číslo,“ uviedol Marián Smik, predseda SBaA.

Z plánu obnovy 50 miliónov eur na nabíjacie stanice

V pláne obnovy sa počíta s podporou výstavby siete dobíjacích staníc pre elektromobily a hybridy, ale nepočíta sa s finančnou podporou pri kúpe elektromobilov. Pričom napríklad v Nemecku dotácie na elektromobily predĺžili o rok, teda do roku 2025. Predaj elektromobilov stúpa len tam, kde sa ich kúpa dotuje. Slovensko je zatiaľ na chvoste v predaji elektromobilov v Európe. Najväčší nárast predaja elektromobilov zaznamenali v Nemecku a vo Francúzsku, v Nórsku elektromobily tvoria až 70 % všetkých registrácií. Bohato dotované sú elektromobily aj vo Švédsku, v Holandsku, Dánsku či Rakúsku. V EÚ sa podiel elektromobilov v tomto roku pohybuje podľa štatistík Európskeho združenia automobilových výrobcov (ACEA) na úrovni 7,3 %.

Vodíkové autobusy Solaris budú jazdiť v Bratislave

Z hľadiska podpory využitia vodíka v doprave sa plánuje podpora v autobusovej verejnej doprave a tým aj podpora súvisiacej siete čerpacích staníc na vodík. Na Slovensku má dôležitú úlohu jadrová energetika ako stabilný zdroj v procese prechodu k bezuhlíkovej budúcnosti, avšak dôležité sú aj obnoviteľné zdroje, ako slnečná, veterná či vodná energia. Mestá zohrávajú v procese dekarbonizácie veľmi dôležitú úlohu, spotrebujú veľa energie na dopravu, kúrenie, priemysel, služby či obchod.

Toto všetko z nich robí významných producentov emisií, no zároveň prináša aj možnosti na ich znižovanie. Preto sa primátori hlavných miest krajín V4 zhodli na kľúčovej úlohe miest pri dekarbonizácii hospodárstiev svojich krajín. Okrem znižovania tvorby emisií môžu mestá ovplyvňovať množstvo emisií v ovzduší aj prijímaním opatrení na pohlcovanie existujúcich emisií – napríklad pomocou výsadby zelene. Zástupca Varšavy na príklade využívania elektrických autobusov vo svojom meste upozornil na globálnejší pohľad. Vo Varšave sa podarilo vymeniť polovicu autobusov za elektrické (približne 500), čo výrazne zlepšilo kvalitu ovzdušia v meste samotnom. Ale takmer všetka elektrická energia vyrobená v Poľsku pochádza z uhoľných baní, čiže v konečnom dôsledku tieto elektrické autobusy nie sú bezemisné.

Elektromobily u nás naďalej bez dotácií

Veľmi dôležitú úlohu energetickej transformácie a vytvorenia bezuhlíkového hospodárstva na Slovensku bude zohrávať zemný plyn, ktorý je na jednej strane fosílnym palivom produkujúcim emisie skleníkových plynov, avšak na druhej strane sú tieto emisie omnoho nižšie ako napríklad pri uhlí alebo rope. Preto je niekedy zemný plyn považovaný za prechodné palivo. Zemný plyn teda predstavuje dôležitý prvok dekarbonizácie, pretože prechod na tento zdroj energie z uhlia zníži výrazne produkciu emisií. Navyše, diverzifikácia, ktorá prebehla v priestore strednej a východnej Európy, výrazne zvýšila energetickú bezpečnosť v oblasti zemného plynu, a preto je možné spoľahnúť sa na tento druh energetického nosiča.

V budúcnosti môžeme očakávať zmeny v medzinárodnom obchode s energetickými surovinami, ktorému už zrejme nebude dominovať ropa, ako je to dnes, ale hlavným bude obchod s vodíkom a so surovinami potrebnými pri výrobe obnoviteľných zdrojov energie. Jedným z hlavných konceptov pri dekarbonizácii je elektrifikácia, mnohé fosílne palivá (ako napríklad ropa v doprave alebo zemný plyn vo vykurovaní) vieme nahradiť elektrickou energiou pochádzajúcou zo zdrojov produkujúcich minimum emisií, resp. žiadne emisie. Veľkým otáznikom však ostáva, ako sa bude v takomto systéme elektrická energia skladovať. Potrebujeme zvýšiť kapacitu batérií a aj schopnosť energiu efektívnejšie akumulovať a udržať v úložiskách, preto sú skladovanie a distribúcia energie súčasnou hlavnou témou dekarbonizácie.

Predaj elektromobilov v Európe 2021

Kritická železnica

Hoci je železničná doprava považovaná za jednu z najekologickejších, v slovenských podmienkach nie je dostatočne využívaná. Hlavným problémom Slovenska je zlý technický stav mnohých železničných tratí, ktorý neumožňuje železničnej doprave byť konkurencieschopnou automobilovej doprave. V oblasti dekarbonizácie sa značne obmedzí náš „doterajší komfort“ využívania osobnej dopravy, ktorá bude v mestách výrazne regulovaná. Aktuálnym sa stáva aj plán celoeurópskeho zavedenia mýta na osobné vozidlá. Cieľom je obmedziť prehustenú osobnú dopravu v prospech výraznejšieho využívania verejnej dopravy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button