Cestná doprava

Nové výzvy z plánu obnovy, určené aj pre dopravcov

Nové výzvy z plánu obnovy, určené aj pre dopravcov. V rámci plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo dopravy dve výzvy určené pre dopravcov s celkovým objemom 16 000 000 €.

Obe výzvy sú zahrnuté v komponente Udržateľná doprava. Ich cieľom je zvýšiť objem prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave, čím sa znížia emisie CO2 v doprave a zlepší kvalita ovzdušia. Jednoducho povedané, cieľom výziev je presunúť časť prepravovaného tovaru z cestnej na železničnú dopravu. Vďaka tomu by sa mala znížiť produkcia emisií tvorených cestnou dopravou. Tu samozrejme nastáva otázka, či budú v rámci výziev rozlišované aj elektrifikované a neelektrifikované železničné koridory.

Výzva s kódom 03I03-29-V01 sa zameriava na podporu tvorby nových trás v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava. Druhá zverejnená pod kódom 03I03-29-V02 má za cieľ podporiť nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek, vhodných pre vlakovú aj kamiónovú dopravu, teda kontajnerov.

Nové výzvy z plánu obnovy

„Výzvami chceme podporiť presun prepravy tovarov z ciest na železnicu, aby sme znížili negatívne vplyvy cestnej dopravy na životné prostredie. Tento prístup je v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030,“ uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal

„V rámci výzvy podporíme aj cestných dopravcov, a to financovaním podpory nákupu intermodálnych prepravných jednotiek, vďaka ktorým sa budú môcť zapojiť do systému intermodálnej dopravy,“ dodal Doležal.

Len pre zaujímavosť, na Slovensku je podiel kombinovanej dopravy na nákladnej železničnej doprave zhruba 8%. Využitím tejto medzery na trhu by sme sa priblížili k hranici 20% podielu kombinovanej dopravy na nákladnej železničnej doprave. Teda podielovo by sme sa priblížili ku krajinám ako Rakúsko či Česká republika.

Termín na podanie žiadostí je do 30 júna. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva dopravy (Nové trasy v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava a Nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ)).

Zdroj
Transport.sk
Editor
Ministerstvo dopravy

Prečítajte si aj

Back to top button