Cestná doprava

Úprava prenájmu vozidiel na cestnú prepravu

Úprava prenájmu vozidiel na cestnú prepravu. Dopravné spoločnosti usadené v SR by mohli mať určitý počet prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v Slovenskej republike.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chystá novelu zákona o cestnej doprave. Predbežná informácia k pripravovanej právnej norme bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie by sa malo začať v decembri. Cieľom návrhu zákona je prebratie európskej smernice o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru a úprava príslušných ustanovení na základe aplikačnej praxe. V súčasnosti si podniky v cestnej doprave usadené na území SR môžu podľa zákona o cestnej doprave prenajať iba vozidlo evidované na Slovensku.

Úprava prenájmu vozidiel na cestnú prepravu

Nová právna úprava by mala umožniť dopravným spoločnostiam usadeným v SR disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ bez potreby ich evidencie v SR. Právna úprava by zároveň mala ustanoviť ďalšie podrobnosti týkajúce sa používania takýchto vozidiel dopravcami usadenými na území Slovenska.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button