Cestná doprava

Výnimky štátnej pomoci EÚ

Výnimky štátnej pomoci EÚ by sa mali týkať aj samostatnej cestnej dopravy. Podporiť dekarbonizáciu a zelené riešenia v doprave je potrebné bez ohľadu na druh dopravy.

Zvýhodňovaním len niektorých druhov dopravy sa vytvoria nerovné podmienky a zámer stratí svoju dynamiku. Tvrdí to Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Zdôrazňuje, že nové výnimky štátnej pomoci EÚ by sa mali týkať aj samostatnej cestnej dopravy.

„Cestná doprava medzi jednotlivými druhmi dopravy dominuje. A zámer dekarbonizácie odvetvia dopravy, ktorý nebude rešpektovať potrebu finančných stimulov do samotnej cestnej dopravy, sa bude presadzovať veľmi ťažko. A v oveľa menšom rozsahu,“ skonštatoval prezident združenia Pavol Piešťanský.

Česmad priblížil, že Európska komisia (EK) predložila 6. júla návrh nariadenia Rady, ktorý umožňuje Komisii vyňať z povinnosti predchádzajúcej notifikácie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci určité druhy pomoci pre železničnú, vnútrozemskú vodnú a multimodálnu dopravu.

Združenie podotklo, že sa jednoznačne stotožňuje s postojom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU). Tá požaduje, aby sa aj samostatná cestná doprava zahrnula do nových výnimiek z notifikačnej povinnosti štátnej pomoci EÚ na podporu dekarbonizácie na rovnakom základe ako železničná a vnútrozemská vodná doprava.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button