Cestná doprava

Prenajmú si dopravné firmy vozidlá z EÚ bez evidencie v SR?

Prenajmú si dopravné firmy vozidlá z EÚ bez evidencie v SR? Dopravné spoločnosti so sídlom v SR by mohli disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v SR. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

„Návrh zákona upravuje aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby,“ uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe. Cieľom návrhu je prenesenie európskej smernice o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.

Podľa novely by mal byť dopravca povinný bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané. Zaviesť sa má aj lehota na vrátenie tohto osvedčenia.
Legislatívna úprava tiež má dať dopravnému správnemu orgánu možnosť uložiť pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto nemá v SR vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, chýba technická základňa a vozidlový park či nemá v týchto priestoroch potrebné doklady.

Prenajmú si dopravné firmy vozidlá z EÚ bez evidencie v SR?

Podľa novely vozidlom taxislužby môže byť iba vozidlo evidované v SR, ktorého evidenčné číslo je zaevidované v koncesii a registri taxislužby. Upraviť by sa tiež mali povinnosti pri označovaní vozidiel taxislužby. Za nesprávne umiestnenie označenia vozidla, respektíve za neumiestnenie tohto označenia na vozidlo taxislužby by mal po novom niesť zodpovednosť vodič, ktorý by za to mal byť aj pokutovaný.

V súlade s európskou smernicou navrhuje rezort dopravy v novele stanoviť počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré je možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy. „Zároveň sa ustanovuje obdobie, na ktoré bude možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy vozidlá evidované v inom členskom štáte,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Návrh upravuje aj kompetencie okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o používaní vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ. Upraviť sa tiež majú kompetencie pri výkone odborného dozoru a kontrole.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button