Cestná doprava

Vláda chce schému pomoci pre oblasť cestnej dopravy

Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava by mohli byť podporené schémou pomoci. Počíta s tým návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec na tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ ministerstvom. Tieto schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy a zníženie negatívnych dosahov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zabezpečiť sa tak má čiastočná kompenzácia pre jednotlivé subjekty v cestnej doprave. MDV predložilo k právnej úprave aj návrh na skrátené legislatívne konanie.

Rezort dopravy v dôvodovej správe konštatuje, že opatrenia prijaté Slovenskou republikou vo vzťahu k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 majú zásadný vplyv na fungovanie služieb v oblasti cestnej dopravy. „Nielen zákaz a značné obmedzenia v tomto segmente, ale aj nezáujem o využívanie pravidelnej osobnej dopravy, taxislužieb a podobne prispievajú k značnej strate príjmov dotknutých jednotlivcov, ale aj celých spoločností podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy,“ upozornilo MDV.

Ministerstvo zároveň priblížilo, že vzhľadom na prijaté opatrenia nebolo možné sústavne počas trvania pandémie vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Legislatívnou úpravou sa má preto zároveň zabezpečiť, aby lehota na trvanie vodičského kurzu počas krízovej situácie neplynula. V oblasti kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku sa má podľa návrhu zaviesť možnosť absolvovania predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v rozsahu 100 % formou tzv. e-learningu.

Počas krízovej situácie súčasne dochádzalo k viacerým žiadostiam zo strany dopravcov, ktorí prevádzkujú medzinárodné linky, o pozastavenie určitého spoja alebo spojov v medzinárodnej autobusovej doprave z dôvodu nízkeho vyťaženia alebo nezáujmu cestujúcich. Po novom tak malo byť možné medzinárodnú linku, respektíve linky pozastaviť a následne na žiadosť dopravcu opäť obnoviť. Návrhom zákona sa tiež mali predĺžiť niektoré zákonné lehoty ako pomoc pre podnikateľov počas krízy.

Návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021, rozpočtovo zabezpečený v rámci rozpočtu verejnej správy na tento rok v kapitole všeobecná pokladničná správa. Vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať vývoj pandémie, chce rezort dopravy v prípade potreby rokovať s Ministerstvom financií SR o úprave limitu výdavkov ministerstva na rok 2021.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button