Správy | Aktuality | Témy

Štátna pomoc pre Volvo Cars vo Valalikoch

Štátna pomoc pre Volvo Cars vo Valalikoch. Eurokomisia odobrila štátnu pomoc SR pre výrobný závod Volvo Cars vo Valalikoch. Európska komisia (EK) v pondelok informovala, že opatrenie Slovenska vo výške 267 miliónov eur v prospech spoločnosti Volvo Cars je v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) o štátnej pomoci.

Investičná pomoc podľa EK podporí vybudovanie závodu na výrobu osobných elektrických vozidiel vo Valalikoch pri Košiciach. Opatrenie tiež prispeje k strategickým cieľom EÚ v oblasti vytvárania pracovných miest, regionálneho rozvoja a Európskej zelenej dohody.

Slovensko oznámilo EK svoj plán poskytnúť 267 miliónov eur na podporu spoločnosti Volvo Cars pri zriadení nového závodu na výrobu osobných elektrických vozidiel. Bude to tretí výrobný závod Volvo Cars v Európe. Štátna pomoc bude vo forme priamych grantov vo výške približne 267 miliónov eur. Spoločnosť Volvo Cars do projektu investuje 1,2 miliardy eur.

Očakáva sa, že závod bude mať počiatočnú kapacitu približne 250.000 elektrických vozidiel ročne. Projekt má vytvoriť minimálne 3300 priamych pracovných miest a ďalšie nepriame pracovné miesta.
Komisia ocenila, že projekt bude v znamení udržateľnosti, keď od začiatku výroby bude klimaticky neutrálny a bude vyrábať iba elektromobily.

Územie Fondu spravodlivého prechodu

Výrobný závod bude vo Valalikoch, oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc z pohľadu legislatívy EÚ. Táto oblasť je identifikovaná ako územie Fondu spravodlivého prechodu, teda ako oblasť negatívne ovplyvnená prechodom ku klimatickej neutralite. Komisia posudzovala opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, ktoré umožňujú členským štátom podporovať hospodársky rozvoj najviac znevýhodnených oblastí, a tiež podľa usmernení o regionálnej pomoci z roku 2021.
Exekutíva EÚ skonštatovala, že opatrenie prispeje k vytváraniu pracovných miest, hospodárskemu rozvoju a konkurencieschopnosti znevýhodnenej oblasti. Poskytnutá pomoc má stimulačný účinok, keďže bez verejnej podpory by výrobca uskutočnil projekt na inom mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Opatrenie má zároveň obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod v rámci EÚ. Štátna pomoc je pritom primeraná a obmedzená na minimum potrebné na spustenie investície na východnom Slovensku a neprekročí maximálnu povolenú výšku pomoci pre projekt vypočítanú na základe slovenskej mapy regionálnej pomoci.

V septembri 2021 eurokomisia schválila slovenskú mapu regionálnej pomoci na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027. Vo februári a novembri 2023 EK schválila zmeny a doplnenia slovenskej mapy regionálnej pomoci v kontexte Fondu spravodlivej transformácie a strednodobého preskúmania dlhodobého rozpočtu EÚ.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button