Cestná doprava

Víťaz súťaže na nového dopravcu v Bratislavskom kraji je definitívne známy

Víťazom tendra na nového autobusového regionálneho dopravcu v Bratislavskom kraji sa stala spoločnosť Arriva Mobility Solutions, ktorá ponúkla v súťaži najnižšiu cenovú ponuku. Potvrdil to Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s tým, že dopravcu už vyzvali k podpisu zmluvy, no doposiaľ sa tak nestalo. „Medzi krajom a víťazom tendra prebiehajú intenzívne rokovania. Výsledky rokovaní by mali byť známe budúci týždeň,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru BSK Michal Feik.

Arriva pritom vo štvrtok prostredníctvom tlačovej správy informovala o spustení náborovej kampane pre vodičov v Bratislavskom kraji. „Na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v BSK hľadáme až 400 nových kolegov,“ uviedla v tlačovej správe spoločnosť.

Nábor sa podľa Arrivy týka vodičov zamestnaných u súčasného poskytovateľa prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji (spoločnosť Slovak Lines, poznámka TASR), ktorému končí zmluva v polovici novembra, ale aj všetkých ostatných skúsených vodičov z celého Slovenska

To, že Arriva predložila v súťaži cenovo najnižšiu ponuku bolo známe už v apríli tohto roka. Táto informácia sa objavila vo výsledkoch vyhodnotenia ponúk, zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na druhom mieste skončilo Konzorcium Bratislava (tvoria ho spoločnosti Slovak Lines a TD Transport SK) a na treťom mieste spoločnosť Autobusy Karlovy Vary. Výsledky tendra však boli zo strany iných súťažiacich namietané.

„Súťaž na nového poskytovateľa prímestskej dopravy vyhlásil BSK ešte v apríli minulého roka, teda s veľkým časovým predstihom. Žiaľ, obštrukcie zo strany uchádzačov a následne námietky, ktoré neúspešný uchádzač adresoval na ÚVO, celý proces neúmerne predĺžili,“ skonštatoval Feik.

Súťaž bola podľa kraja uzavretá definitívne až 9. septembra. V tento deň totiž rozhodla Rada ÚVO o tom, že zamieta námietky voči výsledkom tendra, a to aj voči nízkej cenovej ponuke víťazného uchádzača. „Je plne v kompetencii verejného obstarávateľa posúdiť ponuky predložené vo verejnom obstarávaní z hľadiska existencie mimoriadne nízkej ponuky,“ skonštatoval úrad vo svojom rozhodnutí.

Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková uviedla, že po tomto rozhodnutí je uzavretie zmluvy vo výlučnej kompetencii BSK. „Dôvody, pre ktoré BSK nepristúpilo k uzavretiu zmluvy s uchádzačom, ktorého vyhodnotilo ako úspešného, úradu nie sú známe,“ podotkla. Ako poznamenala, v právoplatnom rozhodnutí rady bol samosprávny kraj upozornený aj na nemožnosť podpisovania následných dodatkov k zmluve s uchádzačom, ktorého vyhodnotil ako úspešného.

BSK vyhlásil tender na nového dopravcu na ďalších 10 rokov za odhadovaných 389 miliónov eur bez DPH. Súčasťou zmluvy s budúcim dopravcom bude aj opcia na linky do maďarskej obce Rajka a rakúskeho mesta Hainburg an der Donau, ktorú si BSK môže aj nemusí uplatniť.

„Nový dopravca bude musieť splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania. Všetky autobusy budú klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť,“
povedal minulý rok predseda BSK Juraj Droba.

ARRIVA sa už pripravuje

Víťazná spoločnosť ARRIVA sa na spustenie svojej činnosti v BSK už pripravuje, o čom informovala aj prostredníctvom štvrtkovej (30.9.) tlačovej správy. Pre cestujúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji má podľa svojho vyhlásenia pripravených dostatok autobusov. Úplne nové červené autobusy tvoria viac ako polovicu z tých, ktoré sú pripravené 15. novembra vyraziť na cesty v okolí Bratislavy.

ARRIVA spustila aj spomínanú náborovú kampaň na vodičov a vodičky autobusov, ktorým ponúka trvalý pracovný pomer, základnú hodinovú mzdu 6,10 eura na hodinu, k nej pohyblivú zložku mzdy a príplatky. Priemerná mzda vodičov tak podľa spoločnosti dosiahne výšku 1 500 eur. Nad rámec mzdy dostanú vodiči vyplatené cestovné náhrady.

ARRIVA sa v tlačovej správe vyjadrila aj k námietke, ktorú podal jeden z neúspešných uchádzačov. „ARRIVA ponúkla v súťaži o zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) najlepšiu ponuku. Doterajší poskytovateľ služieb i príslušné inštitúcie však využili na maximum všetky možné lehoty na podávanie námietok a na ich posudzovanie. To skrátilo dobu prípravy na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v kraji na minimum. ARRIVA dostala výzvu na uzavretie novej zmluvy na poskytovanie prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji 21. septembra 2021. Nová zmluva bude platiť od 15. novembra 2021. Dovtedy je potrebné zabezpečiť stovky autobusov, no najmä pracovníkov,“ píše sa v tlačovej správe.

„ARRIVA má pripravený dostatok autobusov. 15. novembra môže po Bratislavskom kraji jazdiť viac ako 120 úplne nových červených autobusov,“ potvrdil László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Najväčšou výzvou tak zostáva zabezpečiť 400 vodičov a vodičiek autobusov a ďalších zamestnancov na pozície potrebné pre zabezpečenie plnohodnotnej služby verejnej autobusovej dopravy v kraji. „Výpovedná lehota na Slovensku je dva mesiace. Aj keď sme s náborovou kampaňou na pracovníkov začali v septembri, je pravdepodobné, že časť záujemcov nebude vedieť kvôli dvojmesačnej výpovednej dobe nastúpiť skôr, ako od 1. decembra. Samozrejme – najprijateľnejšie by bolo, keby mohla väčšina súčasných vodičov pokračovať a jazdiť na tých istých linkách v Bratislavskom samosprávnom kraji. Bude to záležať najmä od spoločenskej zodpovednosti súčasného poskytovateľa služieb voči obyvateľom Bratislavského kraja, objednávateľovi a aj voči svojim súčasným zamestnancom. Stručne povedané – dnes súperíme s časom, nie so Slovak Lines. V záujme cestujúcich verím, že zodpovedný prístup zvíťazí a objednávateľ, cestujúci aj vodiči budú spokojní,“ dodal L. Ivan.

Náborová kampaň ARRIVA je zameraná predovšetkým na vodičov zamestnaných u súčasného poskytovateľa prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji, ktorému končí zmluva v polovici novembra, ale aj všetkých ostatných skúsených a zodpovedných vodičov z celého Slovenska.

Prečítajte si aj

Back to top button