Cestná doprava

Autobusmi ARRIVA cestovalo 56 miliónov ľudí

Autobusmi ARRIVA cestovalo 56 miliónov ľudí. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku prepravili v roku 2023 spolu takmer 56 miliónov cestujúcich, čo je nárast o 9 percent v porovnaní s rokom 2022. V priemere tak spoločnosť prepraví vo svojich autobusoch denne viac ako 153-tisíc cestujúcich.

Spomedzi piatich krajov, v ktorých ARRIVA poskytuje služby verejnej autobusovej dopravy, zaznamenala najväčší, až 16-percentný, nárast počtu cestujúcich na regionálnych autobusových linkách v Bratislavskom kraji – v roku 2023 tu prepravila viac než 11,5 milióna ľudí. V mestskej autobusovej doprave je rekordérom Komárno, kde počet prepravených cestujúcich v roku 2023 medziročne narástol o 48 percent. Významný nárast však dosiahli aj mestá Zlaté Moravce (+47 percent) a Senica (+27 percent).

„Vidíme, že aj vďaka investíciám do modernizácie našej flotily a ďalšiemu rozširovaniu ponuky našich služieb pokračoval trend návratu cestujúcich do verejnej dopravy. Tento pozitívny vývoj posilňuje jej ekonomickú udržateľnosť – veď napríklad len v Bratislavskom kraji priniesol 16-percentný nárast záujmu o naše služby viac ako 1 milión eur navyše do rozpočtu samosprávy. Významný je však aj prínos pre životné prostredie. Viac cestujúcich totiž znamená menej osobných áut na našich cestách a čistejšie ovzdušie,“

uviedol Michal Horák, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Autobusmi ARRIVA cestovalo 56 miliónov ľudí

Ciele spoločnosti ARRIVA

V roku 2023 pribudlo do flotily ARRIVA až 230 nových moderných vozidiel v Košickom, Nitrianskom a Žilinskom kraji a autobusy spoločnosti najazdili po Slovensku spolu 79 miliónov kilometrov. Spoločnosť tiež pokračovala v zlepšovaní služieb rozširovaním taktovej dopravy, prispôsobovaním cestovných poriadkov potrebám cestujúcich a zlepšovaním nadväznosti spojov v dopravných uzloch.

S cieľom znížiť svoju uhlíkovú stopu a prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia vybudovala ARRIVA obnoviteľné zdroje energie. Využíva ich na vykurovanie technických a administratívnych priestorov vo Veľkých Kapušanoch, Michalovciach a Trebišove. Do rekonštrukcií a modernizácií prevádzkových budov, vrátane zlepšenia podmienok pre vodičov, investovala spoločnosť 2,8 milióna eur z vlastných zdrojov. Podporené však boli aj z fondov EÚ vo výške 1,22 milióna eur. Celkový objem investícií spoločností ARRIVA na Slovensku dosiahol v roku 2023 viac než 67 miliónov eur. Z čoho vyše 27 miliónov eur tvorili nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS ARRIVA

Prečítajte si aj

Back to top button