Cestná doprava

Slovenské mýtne jednotky bude možné použiť aj v Poľsku

Palubné jednotky, ktoré používajú dopravcovia pri jazde po spoplatnených komunikáciách na Slovensku, boli certifikované aj pre použitie v novom mýtnom systému v Poľsku. Vďaka možnosti použiť „domácu“ palubnú jednotku aj v Poľsku, môžu slovenskí dopravcovia ušetriť prostriedky na kauciách za palubnú jednotku, zvýšiť komfort šoférov a obmedziť priestor pre mýtne priestupky.

Poľsko spúšťa nový elektronický mýtny systém e-Toll, o ktorom sme vás informovali v tomto článku. V prechodnom období môžu dopravcovia jazdiť aj v pôvodnom mikrovlnnom systéme, do jesene však budú musieť pristúpiť k novej registrácii a k zabezpečeniu správnej palubnej jednotky pre nový satelitný mýtny systém.

„O možnosti ponúknuť interoperabilitu palubných jednotiek medzi Slovenskom a Poľskom teraz aktívne rokujeme s vydavateľmi tankovacích kariet, ktorí musia uzavrieť príslušné zmluvy v Poľsku, aby sme mohli spoločne túto službu ponúknuť slovenským dopravcom,“ uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SkyToll. Dopravcovia zo Slovenska majú aktuálne vo svojich vozidlách nainštalovaných približne 250 tisíc palubných jednotiek pre slovenský mýtny systém. 30 percent z nich aspoň raz prekročilo hranicu s Poľskom a muselo si zabezpečiť palubnú jednotku pre využívanie poľských ciest a diaľnic.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button