Cestná doprava

Slovenská pošta chce obnoviť vozový park

Slovenská pošta vyhlásila dve verejné súťaže na vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Plánuje zásadne obnoviť prestarnutý autopark svojich nákladných vozidiel. „Jedna súťaž sa týka nákladných motorových vozidiel, ktorá je rozdelená na päť častí, s predpokladanou hodnotou zhruba 9,7 milióna eur bez DPH. Druhá súťaž na prípojné nákladné vozidlá je rozdelená na dve časti, predpokladaná suma je približne 0,9 milióna eur bez DPH,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

V súčasnosti pošta prevádzkuje 200 vozidiel v kategóriách N2, N3, ktorých priemerný vek je viac ako sedem rokov. Z celkového počtu je až 78 vozidiel starších ako 13 rokov a najazdených majú niekoľko stoviek tisíc kilometrov. Vozidlá kategórií N2, N3 sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti. „Modernizácia nášho vozového parku nákladných áut je už nevyhnutná, pretože staršie vozidlá s nadmerným kilometrovým nájazdom sú technicky a morálne zastarané. Dôsledkom aktuálneho stavu nákladných motorových vozidiel sú častejšie opravy a ich absencia v prepravnej sieti a zároveň vysoké náklady na opravy a údržbu. Kapacita vozidlového parku nad 3,5 t sa od roku 2014 do roku 2020 zvýšila len o 28 kusov, to je 14,4 %, pričom početnosť zásielok narástla až o 7.723.435, čo predstavuje 128,5 %,“ priblížil predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták.

Nové motorové vozidlá budú podľa hovorkyne zároveň bezpečnejšie pre zamestnancov a šetrnejšie k životnému prostrediu. Nové vozidlá budú spĺňať emisnú normu Euro 6. V danej kategórii vozidiel je doba životnosti pre správne fungovanie emisií 500.000 najazdených kilometrov, respektíve šesť rokov prevádzky. Pošta tak zároveň napĺňa smernicu 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave a vnútroštátne právne predpisy, ktoré zaväzujú verejné orgány a subjekty v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadnili prevádzkovú životnosť, energetické a environmentálne vplyvy, ktoré zahŕňajú minimálne spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok vrátane NOx, NMHC a tuhé častice.

„Ponuky na nákladné motorové vozidlá sa budú vyhodnocovať na základe objektívnych kritérií s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude zahŕňať náklady súvisiace s nadobudnutím, náklady na spotrebu, na údržbu, ako aj náklady na emisie skleníkových plynov, náklady na emisie iných znečisťujúcich látok počas životnosti vozidla,“ ozrejmila Dorčáková. Súčasťou hodnotiacich kritérií pri niektorých kategóriách nákladných motorových vozidiel je aj spätná odkupná cena po určenej dobe alebo najazdených kilometroch. Tvorbe špecifikácií nákladných vozidiel podľa slov hovorkyne predchádzal detailný prieskum trhu. Predpokladá, že ten zabezpečí čo najširšiu hospodársku súťaž a pre Slovenskú poštu získanie ekonomicky najefektívnejšej ponuky.

Prečítajte si aj

Back to top button