Cestná doprava

NDS potvrdila víťazstvo CzechToll v súťaži

NDS potvrdila víťazstvo CzechToll v súťaži. CzechToll dodá softvérové srdce nového mýta na Slovensku, v rámci otvorenej súťaže ponúkol najnižšiu cenu.

Spoločnosť CzechToll zo skupiny ITIS Holding obdržala od slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti informáciu o vysporiadaní pripomienok neúspešných uchádzačov v rámci súťaže na „Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory“. Vo svojej ponuke sa CzechToll zaviazal vyvinúť a dodať informačný systém v lehote 13 mesiacov od podpisu zmluvy.

„CzechToll ponúkol v rámci otvorenej súťaže najnižšiu cenu. Zároveň bola ale naša ponuka vyhodnotená ako najlepšia aj pri hodnotení kvalitatívnych parametrov. Po vysporiadaní pripomienok neúspešných uchádzačov sme teraz pripravení dodať Slovensku vyspelý informačný systém, ktorý umožní Ministerstvu dopravy aj Národnej diaľničnej spoločnosti realizovať strategické zmeny v oblasti spoplatnenia nákladnej dopravy,“ uviedol Petr Chvátal, generálny riaditeľ spoločnosti CzechToll.

NDS potvrdila víťazstvo CzechToll v súťaži

Dodanie kľúčového informačného systému a päťročnú technologickú podporu ponúkol CzechToll v rámci otvorenej súťaže za cenu 13,8 mil. EUR bez DPH. Medzi subdodávateľmi deklaroval CzechToll aj slovenskú spoločnosť SkyToll a českú spoločnosť TollNet – obe sú od augusta 2023 súčasťou českej holdingovej spoločnosti ITIS Holding rovnako ako samotný CzechToll. Dodávky spoločnosti SkyToll v oblasti projektového riadenia dosiahnu vo finančnom vyjadrení rádovo 12 percent z celkového objemu plnenia.

Spoločnosť CzechToll už viac ako 3 roky prevádzkuje vysoko efektívny elektronický mýtny systém v Českej republike. Za rok 2022 bolo jeho prostredníctvom vybraných 14,85 miliardy korún pri celkových nákladoch na prevádzku a inovácie systému pod hranicou siedmich percent. Systém elektronického mýta v Českej republike tak dnes patrí vďaka vhodne nastaveným parametrom k najefektívnejším svojho druhu v celosvetovom porovnaní.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button