Cestná doprava

Pneumatiky Goodyear z udržateľných materiálov

Pneumatiky Goodyear z udržateľných materiálov. Goodyear predstavil pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných materiálov a schválené na prevádzku na ceste.

Spoločnosť Goodyear Tire & Rubber Company predstavila na začiatku januára predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín. Predvádzacie pneumatiky úspešne prešli všetkými potrebnými schvaľovacími testami aj internými skúškami spoločnosti Goodyear. Predvádzacie pneumatiky sa vyznačujú nižšou hodnotou valivého odporu ako referenčné pneumatiky vyrobené z tradičných surovín. Majú tak, navyše, aj potenciál znižovať spotrebu paliva a uhlíkovú stopu pri prevádzke.

Vlani v januári Goodyear oznámil, že zvládol vyrobiť pneumatiky s podielom 70 % z trvalo udržateľných materiálov. Tento rok už v spolupráci so svojimi subdodávateľmi plánuje praktickú výrobu obmedzenej série týchto pneumatík. Záujemcovia o ich obstaranie sa môžu zaregistrovať na odber aktuálnych informácií na stránke Goodyear.com.

Uvedenie pneumatík vyrobených na 90 % z trvalo udržateľných surovín na trh bude vyžadovať ďalšiu spoluprácu s dodávateľskou základňou spoločnosti, aby sa dohodli dodávky veľkých objemov inovatívnych materiálov potrebných na ich výrobu.

„Úspešne pokračujeme na ceste k nášmu cieľu, uviesť do roku 2030 na trh prvé pneumatiky so stopercentným obsahom udržateľných materiálov,“ povedal Chris Helsel, senior viceprezident pre globálne operácie a technologický riaditeľ Goodyear Tire & Rubber Company. „Uplynulý rok bol pre jeho naplnenie kľúčový. Preskúmali sme nové technológie, identifikovali možnosti ďalšej spolupráce a využili odhodlanie nášho tímu, aby sme zvládli výrobu pneumatík na 90 % z udržateľných materiálov, ale aj aby sme už tento rok mohli vyrábať pneumatiky až so 70 % podielom udržateľných materiálov. Náš tím tak ďalej preukazuje svoje inovačné schopnosti a odhodlanie pracovať na lepšej budúcnosti.“

Predvádzacie pneumatiky z 90 % udržateľných surovín – 17 rôznych východiskových surovín v 12 komponentoch pneumatík

Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú v svojich dvanástich súčastiach celkom 17 rôznych východiskových materiálov, vrátane týchto:

Sadze v pneumatikách slúžia na spevnenie zmesi a na predĺženie ich životnosti. Tradične sa vyrábajú spaľovaním rôznych druhov ropných produktov. Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú štyri rôzne typy sadzí, ktoré sa vyrábajú z metánu, oxidu uhličitého, rastlinného oleja a suroviny vzniknutej pyrolýzou pneumatík určených na likvidáciu. Všetky tieto technológie slúžia na zníženie objemu uhlíkových emisií cirkulárnemu hospodárstvu a využívanie uhlíka zo živej prírody pri zachovaní potrebných úžitkových vlastností.

Využitie sójového oleja napomáha zachovávať poddajnosť gumovej zmesi pneumatík pri rôznych zmenách teploty. Sójový olej je prírodný zdroj, ktorý obmedzuje nevyhnutnosť využívania ropných produktov. Takmer 100 % bielkovín zo sóje sa využíva v potravinárstve a pri výrobe krmív, ale olej, ktorý vzniká pri jej spracovaní, zostáva z veľkej časti nevyužitý a môže tak slúžiť na technické účely.

Silika (oxid kremičitý) sa v pneumatikách bežne využíva, pretože pomáha zlepšiť ich priľnavosť a znižovať spotrebu paliva. Predvádzacie pneumatiky obsahujú vysoko kvalitný oxid kremičitý vyrábaný z popola z ryžových šupiek (RHA silika). Popol vzniká spaľovaním odpadu pri spracovaní ryže a väčšinou sa len ukladá na skládky.

Polyester sa získava recykláciou plastových fliaš a ďalšieho plastového odpadu. Získaný materiál slúži ako jedna z východiskových surovín na výrobu technického polyesteru, ktorý je jednou zo zložiek kordovej vrstvy kostry pneumatík. Živica sa využíva na zlepšenie trakčných vlastností pneumatík. V predvádzacích pneumatikách boli tradičné živice vyrobené z ropy nahradené biologicky obnoviteľnými borovicovými živicami.

Pneumatiky Goodyear z udržateľných materiálov

Drôty pätky a oceľový kord zabezpečujú vystuženie konštrukcie radiálnych pneumatík. V predvádzacích pneumatikách je použitý pätkový drôt a oceľový kord z ocele s vysokým obsahom recyklovaného kovu, ktorý sa vyrába v elektrickej oblúkovej peci (EAF). Tento výrobný proces umožňuje znížiť spotrebu energie a zvýšiť obsah recyklovaného kovu v oceli. Tak isto sa vyznačuje nižším objemom emisií skleníkových plynov ako štandardná výroba ocelí vo vysokej peci. Pneumatiky obsahujú aj polyméry certifikované v systéme ISCC so sledovaným podielom biologických a biologicky obnoviteľných surovín.

Prechod k trvalo udržateľným materiálom je viditeľný už aj v niektorých ponúkaných produktových radoch spoločnosti Goodyear. Osem produktových radov a niektoré pretekárske pneumatiky už obsahujú sójový olej. A od roku 2018 Goodyear v svojich produktových radoch viac ako zdvojnásobil uplatnenie RHA siliky. Uvedením pneumatík s až 70 % podielom udržateľných materiálov na trh Goodyear v praxi demonštruje svoj záväzok prispievať svojimi produktmi k lepšej budúcnosti.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button