Cestná doprava

Obchvat Stropkova plánujú začať stavať koncom roka 2022

Najočakávanejšou investíciou posledných desaťročí je podľa primátora Stropkova Ondreja Brendzu obchvať mesta. Slovenská správa ciest (SSC) plánuje začať s jeho výstavbou koncom roka 2022. „Od môjho nástupu do funkcie v roku 2014 sme sa v tomto projekte posunuli o riadny kus dopredu. Som rád, že aj v uplynulom roku pokračovali prípravné práce na jeho realizácii napriek tomu, že ich sčasti spomalila pandémia i personálne zmeny na ministerstve dopravy a SSC,“ uviedol Brendza.

Podľa hovorkyne SSC Lucie Karelovej v súčasnosti prebieha majetkovoprávna príprava trvalého záberu stavby, spracováva sa aktualizácia dokumentácie na stavebné povolenie a zároveň prebieha primerané posúdenie stavby na územia NATURA 2000. „Rozhodnutie o umiestnení stavby je vydané a právoplatné.  Zároveň SSC zabezpečuje pre cestný ťah I/15 štúdiu realizovateľnosti, ktorej úlohou je navrhnúť rámcové odporúčania stavebných rekonštrukcií a preložiek pre jednotlivé úseky cestného ťahu vrátane časového harmonogramu,“ uviedla pre TASR Karelová.

Do realizácie stavby je podľa jej slov potrebné zabezpečiť viaceré úkony, podklady, rozhodnutia, súhlasy, proces verejného obstarávania na stavebné práce a dostatok financií v danom čase. „Ak sa podarí všetko bez komplikácií a nebudú použité revízne postupy, predpokladáme začiatok výstavby koncom roka 2022,“ povedala Karelová s tým, že doba výstavby preložky cesty závisí od rozsahu a technologických postupov navrhnutých v projektovej dokumentácii.

Ich predpoklad je dve až tri stavebné sezóny. Predpokladaná cena stavebných prác bude známa až po aktualizácii projektovej dokumentácie. Hlavným prínosom obchvatu bude zníženie dopravnej záťaže v intraviláne mesta, odbremenenie od tranzitnej dopravy, lepšie využitie súčasných komunikácií pre cyklistov, menej nehôd a kolízií na súčasnej ceste I/15 a odbremenenie občanov od negatívnych vplyvov z dopravy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button