Cestná doprava

Práce v rámci výstavby obchvatu Košíc napredujú

Práce v rámci výstavby obchvatu Košíc napredujú. Práce na mostoch v rámci výstavby úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. etapa napredujú. Na stavbe začali aj s realizáciou takzvaných vsakov.

„Na úseku je už kompletne ukončený výrub, štrkové pilóty, základy a piliere niektorých mostných objektov, a takisto je už dokončený aj dočasný most cez rieku Hornád. Hotové máme už takmer všetky prekládky vysokého a nízkeho napätia,“ spresnila hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková s tým, že zrealizovaná je už aj polovica plynárenských objektov a prípojka k trafostanici odpočívadla Valaliky spolu so samotnou trafostanicou.

Okrem mostných objektoch pracujú aj na sanácii podložia. Začali s realizáciou násypov cestného telesa a s prácami na rúrových a rámových priepustoch. „Realizujeme aj odkop zárezu. Pokračujú práce na prekládkach a ochranách inžinierskych sietí,“ doplnila hovorkyňa NDS.

V najbližšom čase budú podľa jej slov ukončené práce na inžinierskych sieťach a v ďalšom období budú pokračovať v budovaní mostných objektov, násypov a prístupových ciest. „Okrem toho v krátkom čase začneme s realizáciou dažďovej a splaškovej kanalizácie odpočívadla Valaliky,“ spresnila. Zároveň pripravujú realizáciu dočasnej obchádzky cesty z Košickej Polianky smerom do Krásnej, keďže tu budú stavať jeden z mostných objektov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASRFoto: František Iván/TASR

Prečítajte si aj

Back to top button