Cestná doprava

Nový výkonný riaditeľ pre výskum a vývoj

Nový výkonný riaditeľ pre výskum a vývoj. Do funkcie nového hlavného riaditeľa pre výskum a vývoj spoločnosti Schmitz Cargobull AG bol vymenovaný Marnix Lannoije.

Dozorná rada spoločnosti Schmitz Cargobull AG rozhodla, že novým výkonným riaditeľom pre výskum a vývoj (CTO) sa stane Marnix Lannoije. Do funkcie nastúpil 1. októbra ako nástupca Rolanda Klementa, ktorý odišiel do dôchodku. „Marnix Lannoije je skúsený odborník v danej oblasti a na túto úlohu je dobre pripravený. Pre spoločnosť Schmitz Cargobull pracuje od roku 2019 a bol zodpovedný za rozšírenie a ďalší rozvoj produktového radu digitálnych služieb. Vďaka jeho odborným znalostiam a skúsenostiam s riadením je spoločnosť Schmitz Cargobull dobre vybavená pre budúcnosť,“ povedal Andreas Schmitz, generálny riaditeľ spoločnosti Schmitz Cargobull AG.

Prečítajte si aj
Ocenenia pre náves SC.S ECOFLEX

Po nástupe do spoločnosti Schmitz Cargobull AG ako vedúci produktu E/E systémového inžinierstva prevzal Lannoije v apríli 2020 funkciu vedúceho produktového radu digitálnych služieb a manažmentu Cargobull Telematics GmbH. V týchto pozíciách zohral kľúčovú úlohu pri formovaní štruktúr pre E/E rozvoj a oblasť elektromobility.

Marnix Lannoije pri nástupe do funkcie povedal: „Veľmi ma teší dôvera, ktorú do mňa vkladá dozorná rada a som rád, že sa budem podieľať na formovaní úspešnej cesty spoločnosti Schmitz Cargobull. S toľkými zmenami v tomto odvetví čelí výskum a vývoj osobitným výzvam. Spoločnosť Schmitz Cargobull má už teraz silné postavenie v oblasti konektivity vozidiel a digitalizácie, čo poskytuje pevný základ pre ďalší vývoj.“

Marnix Lannoije, nový výkonný riaditeľ pre výskum a vývoj (CTO)

Nový výkonný riaditeľ pre výskum a vývoj

Marnix Lannoije má viac ako 20-ročné skúsenosti s prácou pre popredné spoločnosti v automobilovom a dopravnom priemysle. Po štúdiu stavebného inžinierstva v odbore elektromechanika (mechatronika) v Belgicku prevzal úlohy projektového manažmentu v spoločnosti Tyco Electronics v Belgicku a v roku 2003 sa presťahoval do Audi AG v Ingolstadte v Nemecku, kde päť rokov pracoval ako projektový manažér vo vývoji podvozkov. Od roku 2008 do roku 2011 zastával funkciu manažéra výskumu a vývoja v spoločnosti Flanders Make v Belgicku a neskôr v roku 2011 odišiel do divízie Bombardier Transportation. V spoločnosti Schmitz Cargobull pracuje od roku 2020.

Schmitz Cargobull je vďačný Rolandovi Klementovi za všetky jeho úspechy v spoločnosti za viac ako 10 rokov. Zohral kľúčovú úlohu pri jej formovaní a úspešne riadil oblasť vývoja a výskumu v spoločnosti.
Spoločnosť Schmitz Cargobull je dlhodobo priekopníkom inovácií. Vývoj a výskum majú rozhodujúci vplyv na silné postavenie tejto značky na trhu. Za inovácie, ktoré reflektujú požiadavky trhu i nové trendy v cestnej doprave, získala spoločnosť množstvo ocenení.

EcoDuo znižuje emisie CO2 až o 25%

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
VIB, foto: Schmitz Cargobull AG

Prečítajte si aj

Back to top button