Cestná doprava

Novootvorené úseky v rámci D4/R7 budú prínosom pre dopravu

V nedeľu (19. 7.) bola otvorená časť projektu nultého bratislavského obchvatu D4/R7 dlhá takmer 30 kilometrov. Hlavným prínosom otvorenej cesty je prerozdelenie dopravy z existujúcej preťaženej cesty I/63 a okolitých miestnych komunikácií.

Dopravu podľa MDV odľahčí aj otvorenie ďalších úsekov projektu. A to R7 Ketelec – Prievoz spolu s kompletnou rekonštrukciou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, D4 od Ketelca po Jarovce vrátane 3 kilometre dlhej sústavy mostov cez Dunaj a D4 od Rovinky po Raču.

V roku 2020 sa zároveň očakáva získanie povolenia na predčasné užívanie pre časť D4 Rovinka – Podunajské Biskupice, kde je cestné teleso vybudované na 92 %, a časť D4 Podunajské Biskupice – Ivanka západ, pričom aktuálne je cestné teleso vybudované na 76 %. Podľa rezortu je teda na koncesionárovi, v akom čase dokáže diaľnicu dobudovať tak, že tam nebudú žiadne nedostatky, ktoré by bránili predčasnému užívaniu, a kedy získa predmetné povolenie.

Ukončenie prác na celom diele D4/R7 sa predpokladá v roku 2021. Ministerstvo pripúšťa, že pri príprave a realizácii projektu došlo k omeškaniu na strane štátu, a to v prípade získavania práv k pozemkom a stavebných povolení. K omeškaniu však podľa rezortu došlo aj na strane koncesionára, týkalo sa to získavania zmien stavebných povolení, odstraňovania nedostatkov a nedorobkov či použitia nevhodného materiálu na diaľničný násyp medzi Jarovcami a Rusovcami.

Na snímke Klaus Bleckenwegner zo spoločnosti PORR AG počas otvorenia rýchlostnej cesty R7 Holice – Ketelec a časti diaľnice D4 Ketelec – Rovinka pri obci Dunajská Lužná. FOTO TASR – Jaroslav Novák

Násyp na D4 pri Jarovciach, ktorý poškodila búrka, je zároveň stále v štádiu riešenia. Ministerstvo skonštatovalo, že stále čaká na relevantné odpovede. Rezort požiadal o posudok od geotechnika Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a vyjadriť by sa k tomu mal aj koncesionár. Ministerstvo dopravy pred časom avizovalo, že na základe ich odpovedí podnikne ďalšie kroky.
Časť PPP projektu D4/R7 zahŕňajúca úseky rýchlostnej cesty R7 od Holíc po Ketelec a časť D4 od Ketelca po Rovinku, bola otvorená v nedeľu. Súčasťou tejto časti projektu sú štyri mimoúrovňové križovatky (Bratislava Podunajské Biskupice, Bratislava – juh, Šamorín – západ a Šamorín – sever), spájajúce diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 s existujúcou cestnou sieťou, ako aj obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRBSK

Prečítajte si aj

Back to top button