Cestná doprava

Obchvat obcí Malokarpatska má zlepšiť dopravu

Obchvat obcí Malokarpatska má zlepšiť dopravu. Dopravu v Pezinku by mal zlepšiť obchvat obcí Malokarpatska.

Napojenie mesta na obchvat je súčasťou etapy, ktorej výstavba by sa mala začať podľa samosprávy najneskôr v roku 2030. Trasa bude vedená v extraviláne Pezinka a križovať bude cestu Pezinok (Grinava) – Slovenský Grob, Pezinok – Viničné a Pezinok – Šenkvice. Mesto o tom informuje na svojom webe.

S dopravným riešením pre Malokarpatský región, od Svätého Jura po Dubovú, prichádza Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Na vybudovanie krajského obchvatu sú pripravené viaceré riešenia trasovania jednotlivých úsekov. Zostávajúcimi kľúčovými úlohami zostáva majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod obchvatom i posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Primárnym cieľom obchvatu je odklonenie tranzitnej dopravy mimo intravilánu. „Mali by sa tak zredukovať kolóny, znížiť objem emisií a aj skrátiť cestovný čas prímestskej autobusovej dopravy. Podľa dopravnej štúdie BSK z mája tohto roka prejde denne po ceste II/502 cez Pezinok 24 000 až 26 000 vozidiel,“ spresnila samospráva na svojom webe. BSK predpokladá, že pre úsek výstavby obchvatu týkajúcej sa mesta Pezinok sa do konca roka začne proces EIA.

Aktuálne prebieha výstavba prvej etapy ochvatu – prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda. Druhá časť spojí Groby s mestskou časťou Pezinka – Grinavou. Tretia bude pokračovať budovaním obchvatu Pezinka až po Dubovú. Postupnosť je podľa samosprávy logická z hľadiska napájania na existujúcu cestnú infraštruktúru. Najneskorší termín výstavby obchvatu Pezinka je rok 2030, pričom celý proces bude podľa BSK záležať od náročnosti majetkovoprávneho vysporiadania a finančných zdrojov na výstavbu. Cena celkovej investície je vo výške 90 až 100 miliónov eur.

V spolupráci
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button