Cestná doprava

Štatistika dopravy za jún 2022

Štatistika dopravy za jún 2022. V nákladnej doprave sa v júni 2022 najviac tovaru previezlo po ceste, osobná doprava vzrástla o 18,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Osobná doprava zaznamenala v júni 2022 už v šiestom mesiaci za sebou nárast počtu cestujúcich. Ich počet vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 18,6 % a dosiahol 53,8 milióna osôb, čo predstavovalo druhú najvyššiu hodnotu v roku 2022. Počet cestujúcich vo vlakoch sa zvýšil o 40 %. Cestná doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 88 %.

Celkový objem nákladnej prepravy v júni 2022 medziročne dosiahol vyššie hodnoty ako pred rokom (20,6 milióna ton, nárast o 3,7 %). Medzimesačne však objem dopravy klesol. Z dlhodobého hľadiska dosahovali celkové júnové výkony úroveň bezmála 90 % hodnôt dosiahnutých v rovnakom období ako pred pandémiou (jún 2019). Rast dopravy v júni brzdili najmä dynamické medziročné zmeny – poklesy v železničnej a potrubnej doprave.

Podstatná zložka, cestná doprava, ktorá mala viac ako 70 % podielu na prepravených tonách tovaru, medziročne rástla. Podniky prepravili po ceste 14,5 milióna ton, čo bolo o 15,6 % viac ako pred rokom. Objem tovaru prepravovaného po železnici však medziročne poklesol o 5,2 %, vlakmi sa previezla takmer šestina tovaru.

Štatistika dopravy za jún 2022

Tržby odvetvia doprava a skladovanie boli v júni medziročne vyššie o 29,5 %. Výsledok bol podporený najmä rastom najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli viac ako štvornásobne, avšak tento druh dopravy predstavuje pomerovo iba malú zložku odvetvia. Tržby vodnej dopravy vzrástli viac ako dvojnásobne a poštové služby a služby kuriérov o bezmála pätinu.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v šiestom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 2,8 % hlavne vplyvom dvoch váhovo najsilnejších zložiek, a to v pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,6 % a v skladových a pomocných činnostiach o 7 %. Výraznejší rast zaznamenali aj podielovo malé zložky, vodná doprava (o 22,3 %) a letecká doprava (o 45,9 %). Pokles zaznamenala iba jedna zložka tohto odvetvia, poštové služby a služby kuriérov o 0,2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v júni 1175 eur, čo predstavoval nárast oproti rovnakému obdobiu spred roka o 6,5 %. Reálna mzda sa v odvetví po zohľadnení inflácie znížila o 5,9 %. Osobnou dopravou sa pri medziročnom raste o 53 % prepravilo 297,6 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb zvýšila o 77,4 % a v cestnej doprave o 50,5 %. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 74,2 %.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button