Cestná doprava

Ministerstvo dopravy opäť otvára schému pomoci pre takzvaný segment BUS

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre medzinárodnú aj zájazdovú autobusovú dopravu, teda pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby, alebo ju nestihli podať.

Rezort dopravy opätovne otvára výzvu na dva týždne, a to od štvrtka (27. 1.) do štvrtka 10. februára vrátane. „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo pri predchádzajúcich výzvach. Ak prídu ich opravné žiadosti v dostatočnom predstihu, kontrolóri ich budú posudzovať operatívne,“ priblížil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Ministerstvo dopravy zdôraznilo, že ak bude žiadosť podaná až v posledný deň výzvy a následne bude v tejto žiadosti zistená opäť chyba, po tomto dátume už nebude žiadateľom umožnené takúto žiadosť podať ešte raz.
Stále však podľa rezortu dopravy ide o oprávnené obdobie január až máj 2021 pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a pre prevádzkovateľov príležitostnej – zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30 %.

Výzva bude primárne zameraná na tých, ktorí podali svoju žiadosť o finančný príspevok nesprávne a bola im v zmysle stanovených podmienok tejto schémy minimálnej pomoci zamietnutá. „Chceme im umožniť tieto chyby opraviť a podať žiadosť nanovo. Myslíme však aj na tých, ktorí svoju žiadosť nepodali v termíne od 9. novembra 2021 do 31. decembra 2021,“ dodal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV Peter Varga.
Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200.000 eur. Viac informácií o tejto schéme pomoci je aj na webovej stránke ministerstva dopravy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button