Cestná doprava

Chýbajúce čipy v európskom automobilovom sektore

Chýbajúce čipy v európskom automobilovom sektore. Podľa Allianzu budú chýbajúce čipy stáť európsky automobilový sektor 100 miliárd eur.

Nedostatok polovodičov viedol k celosvetovému nedostatku približne 18 miliónov vozidiel. Aby sa zabránilo väčším stratám v budúcnosti, automobilový sektor bude potrebovať podporu. Podporené by mali byť najmä segmenty, kde je Európa výrobňou aj konečným trhom.

Automobilový sektor sa stal obeťou číslo jeden globálneho nedostatku polovodičov. Na ťažký začiatok pandémie reagovali výrobcovia automobilov a dodávatelia automobilového priemyslu výrazným znížením zásob polovodičov a objednávok. A hoci dopyt po vozidlách sa v prvej polovici roku 2020 zotavil rýchlejšie, ako sa očakávalo, výrobcovia čipov prerozdelili svoje výrobné kapacity na koncové trhy s rastúcim dopytom, ako sú počítačové a dátové centrá, čím zostala len malá kapacita pre automobilový sektor.

Skoro dva roky po prvých signáloch nedostatku polovodičov je výroba áut ešte stále ďaleko pod úrovňou z roku 2019, s kumulovaným výpadkom výroby celosvetovo viac ako 18 miliónov vozidiel. Najhoršia situácia bola v Európe, kde výroba vozidiel v roku 2021 klesla na bezprecedentné minimum 13 miliónov vozidiel. Po náznakoch zlepšenia bolo oživenie výroby opäť brzdené napätím v dodávateľskom reťazci, ktoré spôsobili lockdowny v širšom regióne Šanghaja a ruská invázia na Ukrajine.

Chýbajúce čipy v európskom automobilovom sektore

Európska produkcia utrpela

Zatiaľ čo základné dôvody nižšej produkcie áut na celom svete sú spoločné pre všetky regióny, podľa Allianzu badať výrazný rozptyl v regionálnej výkonnosti. Môžeme pozorovať kritický vplyv výroby lokálneho čipu na odolnosť automobilovej výroby. Zraniteľnosť Európy je o to väčšia, že výroba väčšiny automobilových čipov závisí od dobre zavedených výrobných technológií.

Na rozdiel od výpočtových alebo pamäťových čipov v smartfónoch a počítačoch, ktoré využívajú najmodernejšie výrobné technológie („uzly“), tie sa nachádzajú iba na Taiwane a v Južnej Kórei, automobilové čipy závisia od vyspelých uzlov zavedených v 90. rokoch a v prvej dekáde 21. storočia.

Strata 100 miliárd eur

Koľko stál európsku ekonomiku prepad spôsobený nedostatkom čipov? Allianz meral stratu výroby porovnaním produkcie v rokoch 2021 a 2022 s úrovňami z roku 2019. Kalkulácie Allianzu ukazujú, že v roku 2021 sa stratilo viac ako 50 miliárd eur, čo je zhruba 0,4 % HDP regiónu. Za predpokladu, že európska produkcia v roku 2022 klesne o ďalšie 1 %, dôjde k strate ďalších 47 miliárd eur, čo je spolu 98 miliárd eur. Najväčšiu stratu pritom utrpelo Nemecko, keďže jeho automobilový sektor predstavuje celkovo väčší podiel pridanej hodnoty.

Chýbajúce čipy v európskom automobilovom sektore

Hrozba väčšej závislosti

Z dlhodobého hľadiska zostanú európske dodávateľské reťazce ohrozené tým, ako sa polovodiče stanú všadeprítomnými. Navyše, za posledných 10 rokov sa hodnota obsahu polovodičov na auto viac ako zdvojnásobila.
Autá sú čoraz viac „polointenzívne“ kvôli trom faktorom:
1) prepojenosť (t. j. viac čipov, ktoré zabezpečia, že autá budú cez WiFi prepojené na sieť výrobcu a telefóny vodičov cez Bluetooth atď.),
2) bezpečnosť (pohybové senzory či detekcia mŕtveho uhla a pod. si vyžadujú čipy),
3) elektrifikácia (elektromobily majú dvakrát toľko polovodičov ako spaľovacie autá).

Podpora je nevyhnutná

Autonómia polovodičov je pre Európu mimo dosahu, no tvorcovia legislatívy môžu poskytnúť cielenú podporu. Podpora by sa mala zamerať na segmenty, v ktorých je Európa veľkou výrobňou a zároveň konečným trhom. Teda na automobilový priemysel a nie na spotrebnú elektroniku. Európa je domovom troch najväčších svetových spoločností, ktoré majú mix outsourcovanej (ázijskej) a vlastnej (väčšinou európskej) výroby.

Politici preto musia nakloniť váhu stimulov správnym smerom na miestne investície, ktoré majú väčšiu hodnotu ako outsourcing v Ázii. Existujúce plány na rozšírenie výroby polovodičov v Európe síce nepomôžu vyriešiť problém kontinentu, ale začiatok spoločných podnikov je krokom tým správnym smerom.

Zdroj
transport.sk
Editor
Zdroj: Allianz, foto: Pixabay, TASR

Prečítajte si aj

Back to top button