Rôzne

Allianz odhalila medziročne o štvrtinu viac poisťovacích podvodov

Allianz odhalila medziročne o štvrtinu viac poisťovacích podvodov. Najväčšia poisťovňa na trhu minulý rok odhalia 3 710 pokusov o poisťovací podvod, čo je až 25-percentný medziročný nárast. Allianz – Slovenská poisťovňa tak uchránila viac ako 14 miliónov eur.

Počet pokusov o poisťovací podvod stúpol vo všetkých segmentoch, s výnimkou PZP. „Najviac pokusov o podvod bolo v poistení osôb, teda v životnom a úrazovom poistení, až 1 332, čo je o 32 % viac ako v roku 2022. Vysoký, až 36-percentný nárast pokusov o podvod sme odhalili aj v poistení privátneho majetku. Išlo o 795 prípadov. Pričom niektorí jednotlivci sa dokonca chceli neoprávnene obohatiť aj na nešťastnom minuloročnom zemetrasení,“ konštatuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková. Najvyššie celkové sumy odhalila Allianz v poistení priemyslu (4,2 mil. eur), v poistení podnikateľov (3,4 mil. eur), v PZP (2,2 mil. eur) a v poistení osôb (2,1 mil. eur).

Poisťovacie podvody 2023/2022

Allianz odhalila medziročne o štvrtinu viac poisťovacích podvodov

V podvodoch vedie Žilinský kraj

Aj v roku 2023 v poisťovacích podvodoch viedol Žilinský kraj, kde najviac podvodov bolo v okresoch Námestovo, Martin a Žilina. „V Žilinskom kraji sa nám podarilo odhaliť 487 pokusov o podvod za takmer 1,4 milióna eur,“ hovorí J. Kováčiková. Druhým regiónom s najväčším počtom podvodov bol Bratislavský kraj (482), nasledoval Prešovský kraj (468) a Nitriansky kraj (463). Najvyššiu celkovú sumu podvodov za viac ako 3,3 milióny eur odhalili detektívi Allianzu v Nitrianskom kraji. Najmenej pokusov o podvod bolo naopak zaznamenaných v Košickom a Trnavskom kraji.

„Prispôsobenie“ škody poistke, aj zatajovanie chorôb

Aj v minulom roku sa niektorí klienti snažili pri hlásení „prispôsobiť“ vznik poistnej udalosti svojej poistnej zmluve. Napríklad snahou zmeniť príčinu vzniku škody, alebo zatajiť niektoré skutočnosti. Aby totiž ušetrili, volia často lacnejší variant poistenia a nepoistia si najfrekventovanejšie riziko, ktoré je aj najdrahšie. „Napríklad stret s iným vozidlom alebo náraz na prekážku sa snažia nahlásiť ako stret so zverou, prípadne zavinenie iným vodičom z jeho PZP, alebo ako poškodenie vandalizmom,“ opisuje J. Kováčiková.

Allianz odhalila medziročne o štvrtinu viac poisťovacích podvodov

Častý bol aj výskyt prípadov navyšovania nákladov za škodu, snahy o opakované uplatnenie už vzniknutej škody, alebo uplatňovanie škôd, ktoré vznikli ešte pred začatím platnosti poistenia. V životnom a úrazovom poistení bola najčastejším pokusom o podvod snaha uplatniť si nárok na plnenie za chorobu alebo úraz, ktorý vznikol buď pred uzatvorením poistnej zmluvy, alebo iným spôsobom, ako popisuje poistený. „Najčastejšie išlo o takzvané zatajenie predchorobia v dotazníku, ktorý poistený vypĺňa pri uzatváraní poistnej zmluvy. Poistení väčšinou zatajujú kardiovaskulárne choroby a ochorenia pohybového aparátu, najmä kĺbov a chrbtice,“ vysvetľuje J. Kováčiková.

KURIÓZNE PRÍPADY PODVODOV

Rýchla jazda športiaka ako na skúšobnom polygóne

V jednom prípade poistený nahlásil čelný náraz svojho športového auta do stromu na zasneženej ceste na horskom priechode.

„Keďže išlo o obľúbené miesto rýchlych jázd športových vozidiel, prípad sme preverili. Z tzv. čiernej skrinky sme vyčítali údaje, ktoré nám prezradili, že na vozidle boli v čase nárazu vypnuté bezpečnostné systémy, motor pred nárazom pracoval v neobvykle vysokých otáčkach a vozidlo jazdilo kolísavou vysokou rýchlosťou. Ďalej sme zistili, že skupina priateľov si vozidlo striedala a pokúšali sa prejsť trasu so zákrutami čo najrýchlejšie šmykom,“ vysvetľuje koordinátor špeciálnych činností Allianz Vojtech Kosík.

Takýto spôsob jazdy na hranici možností vozidla s úmyselne vypnutými bezpečnostnými systémami nie je poistením krytý. Preto bolo plnenie v hodnote 50-tisíc eur zamietnuté.

Snaha obohatiť sa na zemetrasení

Po zemetrasení na východnom Slovensku v októbri minulého roka, ktoré klientom Allianzu spôsobilo takmer 2 000 škôd na majetku, sa našli viacerí, ktorí sa pokúšali uplatniť si staršie škody na svojej nehnuteľnosti. Najčastejšie takto hlásili popraskané múry, poškodené základy nehnuteľností a strešné konštrukcie, poškodenie omietok v interiéri aj na fasádach budov, poškodenie rámov dverí, zasklenia a tiež poškodenie kotlov, elektrického vedenia a kanalizácie v celkovej sumy asi 60-tisíc eur, ktorú sa Allianzu podarilo uchrániť.

„Obhliadkami na mieste a šetreniami sme zistili, že väčšinou išlo o sadanie základov, prirodzené opotrebenie vekom a dlhodobým používaním stavby a jej vybavenia, či dlhodobé podmývanie vodou. Mali sme aj hlásenia poškodení stavieb v lokalitách, kde neboli namerané žiadne alebo len veľmi mierne otrasy. Títo poistení chceli zneužiť ústretovosť poisťovne k svojim klientom v čase vzniku prírodnej katastrofy v nádeji, že v množstve nárokov sa tie ich neoprávnené stratia,“ uvádza V. Kosík.

Dva týždne po zemetrasení tak napríklad nahlásil poistený upchanie odpadového potrubia vodným kameňom, ktorý sa mal uvoľniť v dôsledku zemetrasenia. Oprava bola možná iba vykopaním a výmenou potrubia. Keďže škoda bola mimo epicentra otrasov, po detailnom šetrení sme zistili, že nejde o následky zemetrasenia, ale o dlhodobé upchávanie potrubia tuhými zvyškami splaškov, spôsobené najmä nedostatočným vyspádovaním potrubia

Zdroj
transport.sk
Editor
Allianz

Prečítajte si aj

Back to top button