Cestná doprava

ABS Bonifer preferuje ťahače MAN, oceňuje kvalitu popredajných služieb

Spoločnosť ABS Bonifer ponúka logistické služby v oblasti pohonných látok a nákladov ADR. V našom regióne prepravuje naftu a benzín pre distribútorov v Čechách i na Slovensku. Partnermi spoločnosti ABS Bonifer sú predovšetkým Shell a MOL, ale aj veľké nákupné centrá, ktoré majú vo svojich areáloch čerpacie stanice. Od roku 2014 rozváža v Českej republike tiež technické plyny pre spoločnosť Messer Technogas.

Tento rok ABS Bonifer Slovakia s.r.o. rozšíril svoje logistické služby o prepravu plynov aj v SR – ide o kyslík a dusík pre Messer Tatragas. Transporty plynu v cisternových návesoch zabezpečuje 5 nových ťahačov MAN TGS, ktoré objednalo vedenie spoločnosti v Prahe, resp. v Nemecku, kde sídli majiteľ. S uvedením vozidiel do prevádzky na Slovensku účinne pomáhal MAN Slovakia – okrem predpredajného servisu realizoval aj rôzne dodatočné montáže špecifických komponentov.

„Táto spolupráca pokračuje, rieši sa napríklad dodatočná inštalácia cúvacích kamier na cisternách a ich prepojenie s ťahačmi. Bratislavské MAN Truck & Bus Centrum nám naozaj veľmi pomáha a vychádza v ústrety vrátane rôznych technických úprav súvisiacich s vysokotlakovým zariadením na čerpanie plynov do cisterien. Za to sme veľmi vďační,“ oceňuje kvalitu popredajných služieb Petr Mašek, vedúci dopravy plynov v prevádzke ABS Bonifer v Brne.

Ťahač MAN v súprave s cisternou GOFA na transport plynu (FOTO: MAN Truck & Bus)

„Na flotilu piatich nových ťahačov TGS s výkonom 470 koní je uzavretý päťročný servisný kontrakt ComfortSuper. Rovnaké služby v oblasti údržby a opráv sú od roku 2018 dohodnuté aj na vozidlá, ktoré prepravujú palivá,“ dopĺňa Vladimír Dvorštiak, prevádzkový technik ABS Bonifer Slovakia s.r.o. Podľa vyjadrení zákazníka produkty MAN ServiceContracts sú veľmi dobrou službou, pretože náklady na servis sa dajú dlhodobo pomerne presne naplánovať a to je, samozrejme, výhodné. Slovenské autorizované servisy MAN zabezpečujú údržbu a opravy pre spoločnosť ABS Bonifer Slovakia s.r.o. už vyše desať rokov.

„Pri dopravách plynu máme predpokladaný nájazd okolo 120 000 km ročne na jeden ťahač. Pri palivách je to až do 200 000 km, pretože tam sú dohodnuté prepravy prakticky nonstop, kým plyn sa vozí iba cez pracovné dni. Na rozvoze palív máme posádky, ktoré najazdia až 25 000 km mesačne. Slovenská pobočka zamestnáva 60 vodičov. Pracujú na denné a nočné zmeny, jazdia prevažne sami, pričom jeden ťahač je pridelený trom šoférom. Pre svoje vozidlá ABS Bonifer Slovakia s.r.o. využíva tri depá: v Bratislave, Kľačanoch a Prešove. Výhodou prešovskej základne je, že sídli priamo v areáli autorizovaného servisu MAN,“ hovorí Vladimír Dvorštiak.

Väčšina vozidiel spoločnosti ABS Bonifer Slovakia s.r.o. pracuje v logistickom reťazci pri preprave PHM (FOTO: MAN Truck & Bus)

Spoločnosť ABS Bonifer prevádzkuje v Čechách celkove 35 vozidiel pri preprave PHM a plynov, na Slovensku jazdí s jej logom okolo 20 cisterien. Všetky ťahače sú značky MAN. Vozidlá menia po 4 až 5 rokoch, keď majú najazdených 800 000 až 1 milión kilometrov, pri „plynárskych“ ťahačov je obnova každých 6 rokov. Životnosť samotných cisterien je podstatne dlhšia. Päť nových ťahačov MAN TGS bude jazdiť s úplne novými cisternami na prepravu plynu značky GOFA. Plyn sa čerpá zo zdroja pri Viedni a odtiaľ ho rozvážajú do veľkých fabrík na Slovensku, napríklad kvapalný dusík do automobilky Jaguar v Nitre, do fabriky Continental v Púchove a postupne pribudne aj preprava skvapalneného kyslíka do nemocníc a pod.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button