Správy | Aktuality | Témy

BILLA znížila uhlíkovú stopu svojej centrály

BILLA znížila uhlíkovú stopu svojej centrály. „Zelený“ úspech BILLA: vďaka efektívnej spotrebe elektriny až o štvrtinu znížila uhlíkovú stopu svojej centrály. Sieť supermarketov BILLA sa spojila so slovenskou firmou FUERGY a urobila ďalší krok, ktorým prispieva k ochrane životného prostredia.

Vo svojej centrále v Bratislave BILLA ešte pred rokom nainštalovala modernú technológiu, ktorá vďaka účelnej spotrebe elektriny výrazne znížila uhlíkovú stopu budovy – až o 25 %. Ušetrilo sa zhruba 73 ton emisií skleníkových plynov. Spoločnosť BILLA tak pokračuje vo svojom cieli zvyšovania energetickej efektívnosti. Zavádzaním „zelených“ inovácií znižuje svoju environmentálnu záťaž a zároveň aktívne prispieva k dekarbonizácii slovenskej energetiky.

Spolupráca s FUERGY

Spoločnosť BILLA nadviazala v auguste 2022 spoluprácu so spoločnosťou FUERGY, s ktorou začiatkom minulého roka zrealizovala pilotný projekt smart batériového úložiska energie brAIn vo svojej centrále
a priľahlej predajni na Bajkalskej ulici v Bratislave. Za prvý rok fungovania prinieslo úložisko s kapacitou 108 kWh vynikajúce výsledky. „Budova našej centrály ušetrila takmer 73 ton emisií skleníkových plynov, čo predstavuje zníženie uhlíkovej stopy zo spotreby elektrickej energie o približne 25 %. Samotná uhlíková stopa inštalovaného úložiska má iba 13,2 ton emisií, čo je výborné číslo. Úložisko si tak svoj uhlíkový dlh už úspešne splatilo a dnes produkuje čisté úspory emisií,“ vysvetlila Albena Georgieva, COO BILLA Slovensko.

BILLA znížila uhlíkovú stopu svojej centrály. Letecký pohľad na batériové úložisko.
Letecký pohľad na batériové úložisko

Úlohou úložiska brAIn je efektívne posúvanie spotreby elektrickej energie v čase. Systém spoločnosti FUERGY neustále sleduje spotrebu energie v prevádzke, voľnú kapacitu batérií a potreby celej elektrizačnej sústavy. „Ak to spotreba prevádzky dovoľuje a systém zistí prebytok elektrickej energie
v sústave, batérie sa nabijú prebytočnou energiou. V prípade nedostatku energie v sieti systém, naopak, zastaví čerpanie zo siete a využije uskladnenú elektrinu. Pomocou úložiska tak budova pomáha bezemisne stabilizovať elektrickú sieť a účinne predchádza potrebe využívania fosílnych palív, ako sú ropa a zemný plyn,“
uviedol Radoslav Štompf, CEO FUERGY. Vďaka plne autonómnemu fungovaniu úložiska na základe online dát a pokročilých algoritmov systém vyhodnocuje aj budúci vývoj spotreby prevádzky či potreby siete. Uvoľnením kapacity batérií sa tak vie na tieto situácie pripraviť a ešte efektívnejšie prispievať k stabilizácii siete.

BILLA znížila uhlíkovú stopu svojej centrály. Batériové úložisko energie v BILLA.
Batériové úložisko energie v BILLA

Ekologické aj ekonomické riešenie

Vďaka využívaniu moderného batériového úložiska BILLA tiež pomáha elektrickej sieti, za čo získava finančnú odmenu. Investícia do tejto „zelenej“ technológie od spoločnosti FUERGY by sa jej tak mala vrátiť do piatich rokov. Výrobcom uvádzaná životnosť použitých nehorľavých LiFePO4 batérií a ostatných elektrokomponentov je pritom 15 rokov. Po uplynutí tohto termínu môže byť úložisko využívané napríklad ako záložný zdroj energie.

Používaním batériového úložiska vylepšuje spoločnosť BILLA svoje ESG skóre, teda hodnotenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti a ekologickej udržateľnosti. Batériové úložiská sú mimoriadne perspektívnou a dôležitou súčasťou prechodu na udržateľnú energetiku, pretože sa dokážu účinne vysporiadavať
s nepravidelnou výrobou obnoviteľných zdrojov energie. „S najmodernejšou technológiou
na uskladňovanie energie dokážeme pre našich zákazníkov vytvoriť bezpečné miesto, kde si môžu nakúpiť kvalitné produkty s ešte menším vplyvom na životné prostredie,“
povedala Albena Georgieva.

Za projekt je v BILLA Slovensko zodpovedný Stanislav Stančík, Energy Team Manager.
Za projekt je v BILLA Slovensko zodpovedný Stanislav Stančík, Energy Team Manager

BILLA chráni prírodu

Ekologickým cieľom spoločnosti BILLA je do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Medzi ďalšie opatrenia BILLA tak patrí využívanie odpadového tepla z chladenia potravín na vykurovanie predajní či znižovanie počtu kotolní na fosílne palivá. Ostatné kotolne BILLA modernizuje, čím v nich znižuje spotrebu zemného plynu až o 40 %. Na strechu svojej slovenskej centrály spoločnosť už pred niekoľkými rokmi nainštalovala fototermický systém, ktorý vďaka energii
zo slnka zásobuje túto budovu a priľahlý supermarket teplou vodou.

V predajniach a skladoch BILLA používa LED osvetlenie a špeciálne chladiace vitríny, ktoré do ovzdušia vypúšťajú o tretinu menej oxidu uhličitého. Na predajnej ploche spoločnosť využíva aj elektronické cenovky či nákupné košíky prioritne vyrobené z recyklovaného plastu, na prepravu čerstvého tovaru zas používa recyklovateľné vratné prepravky. Okrem toho investuje do podpory elektromobility. „Ochrana životného prostredia nie je pre nás v BILLA len nič nehovoriacou frázou. Uvedomujeme si, že naša planéta je v ohrození a že každý z nás musí urobiť niečo pre to, aby sme tento stav zvrátili. Preto sa prírodné zdroje snažíme v najväčšej možnej miere chrániť a využívať efektívne,“ uviedla Albena Georgieva.

O spoločnosti

Spoločnosť BILLA, s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje takmer 170 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami sú cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS BILLA

Prečítajte si aj

Back to top button