Logistika a skladovanie

V septembri sa uskutoční Týždeň zelených budov

Jubilejný 10. ročník podujatia Týždeň zelených budov (Green Building Week) sa uskutoční v Bratislave v termíne 21. – 29. septembra 2020. Jeho súčasťou bude 6 samostatných tematických aktivít zameraných na rôzne cieľové skupiny – odbornú a laickú verejnosť, médiá i študentov stredných škôl. Aj tento rok sa Týždeň zelených budov koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Building Week).

Hlavným cieľom Týždňa zelených budov je propagácia trvalo udržateľného rozvoja a výzva na zapojenie do spoločného úsilia o ochranu životného prostredia. Globálnym mottom podujatia je heslo „ActOnClimate“, ktoré Slovenská rada pre zelené budovy pretavila do výzvy #RiešimKlimatickúZmenu. „Každý z nás hrá úlohu v udržaní životného prostredia pre ďalšie generácie. Máme záväzky tak ako jednotlivci, aj ako zástupcovia firiem a mimovládnych organizácií, zástupcovia mediálnej obce, či predstavitelia štátov, aby sme v rámci svojich možností a kompetencií riešili klimatickú zmenu,“ vysvetľuje slovenské motto Hana Ovesná, výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

Poslaním podujatia je už po desiaty krát pripomínať význam spoločnej diskusie odbornej verejnosti, komunikácie voči širokej verejnosti a prijímania záväzkov firiem. „Práve stavebný segment je zodpovedný za 39% celosvetových energetických emisií uhlíka. Dekarbonizácia je jedným z kľúčových princípov boja proti klimatickej zmene. Uprednostňovanie materiálov a technológií budov s nízkymi až nulovými emisiami uhlíka je cestou k ochrane našej planéty,“ dodáva Marek Kremeň z certifikačnej spoločnosti EXERGY, ktorý sa na podujatiach Týždňa zúčastní ako moderátor Green Business Breakfast.

Slovensko sa zaviazalo, že do roku 2050 sa stane uhlíkovo neutrálnou krajinou. Od 1.1.2021 zároveň začína platiť pre stavbu i renováciu budov povinná energetická trieda A0 (úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie). Možnosti a výhody zeleného bývania i téma znižovania uhlíkovej stopy budú predstavovať nosné okruhy Týždňa zelených budov.

V rámci Týždňa sa uskutočnia nasledovné aktivity:

  • 21. september 2020 – Green Business Club (Slávnostné otvorenie Týždňa zelených budov)
  • 22. september 2020 – Green Business Breakfast (SMART riešenia v budovách)
  • 23. september 2020 – Green Business Breakfast (Znižovanie uhlíkovej stopy)
  • 24. september 2020 – Green Business Breakfast (Zelené bývanie)
  • 25. september 2020 – Green Day 2020 (zábavno-náučný deň pre stredné školy)
  • 29. september 2020 – Medzinárodná odborná konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Jednotlivé podujatia sú nakoncipované tak, aby pokryli širokú škálu tém spojených s riešením klimatickej zmeny a zároveň umožnili zapojenie odbornej i laickej verejnosti, otvárali diskusie a prezentovali najnovšie trendy v rámci jednotlivých tém. Súčasne, tak ako každý rok, prvý týždeň vyvrcholí špeciálnym programom pre stredné školy. Všetky podujatia tohto týždňa sú bezplatné a je možné sa na ne prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke www.skgbc.org. Uskutočnia sa aj vďaka podpore generálneho partnera Týždňa zelených budov, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, a hlavných partnerov spoločností Baumit, LIKO-S, Padus Allestimenti a VELUX SLOVENSKO. Po víkende bude nasledovať medzinárodná odborná konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, v spolupráci s vydavateľstvom Eurostav.

Green aktivity ako súčasť firemnej kultúry

„Radi sme prijali ponuku podporiť Týždeň zelených budov na Slovensku. Udržateľnosť, energetická efektívnosť v stavebníctve a nové trendy v oblasti stavebných technológií sa dostávajú stále viac do centra našej pozornosti. Týždeň zelených budov ponúka nielen relevantný priestor na výmenu odborných informácií v tejto oblasti, ale aj možnosť sieťovania ľudí. Osobitne chcem pochváliť koncepciu a dramaturgiu jednotlivých podujatí, ktoré reflektujú moderné trendy, ktoré poznáme zo zahraničia. Organizátorom prajem úspešný priebeh tohto kvalitného odborného podujatia,“ vyjadril sa marketingový manažér spoločnosti Baumit, Tomáš Sepp.

Konateľ spoločnosti LIKO-S, Roman Macko, vidí v podpore Týždňa zelených budov „dobrú príležitosť naplniť to, o čo zasadzujeme – zelenší, zdravší svet pre nás všetkých, ale i pre naše deti, či už šírením povedomia, ale aj výstavbou objektov ktoré sú zelené a jedinečné.“ O zodpovednosti firiem pri spoločnom úsilí o zmiernenie následkov klimatickej zmeny hovorí spoločnosť VELUX SLOVENSKO: „Je potrebné, aby firmy prijali svoj diel zodpovednosti a podporili prínosné iniciatívy, akou Týždeň zelených budov bezpochyby je. Tohtoročná téma sa naviac kryje s našimi prioritami na celú nasledujúcu dekádu a partnerstvo sa tak priamo ponúkalo.“ Priamym dielom zodpovednosti môže by aj vývoj produktov, ktorú priamo prinášajú riešenia v enviro-oblasti. Práve toto spojenie vnímala spoločnosť Padus Allestimenti ako kľúčové: „Rozhodli sme sa podporiť Týždeň zelených budov, pretože náš produkt Reair prináša riešenia v oblasti environmentálnej témy a všetkého, čo súvisí s ekológiou a ochranou životného prostredia indoor /outdoor. Teda všetko, čo je „green“.“

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button