Logistika a skladovanie

CTP – člen Slovenskej rady pre zelené budovy

CTP – člen Slovenskej rady pre zelené budovy. Spoločnosť CTP sa stala exkluzívnym členom Slovenskej rady pre zelené budovy.

Stalo sa tak symbolicky pri príležitosti 12. výročia založenia rady, ktorá je hlavným ambasádorom udržateľnej výstavby na Slovensku. CTP patrí medzi lídrov v tejto oblasti. Aplikuje zelené riešenia pri projekcii, výstavbe a prevádzke svojich priemyselných nehnuteľností. Spoločnosť disponuje 15-timi modernými CTParkmi v lokalitách na Slovensku a patrí medzi najväč-ších developerov priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe. Prioritou a hlavnou filozo-fiou pri výstavbe sú udržateľné princípy, ktoré dokážu zabezpečiť energeticky efektívnu prevádzku budov.

„Ohľaduplný prístup k životnému prostrediu je jednou z priorít našej spoločnosti. Môžem prehlá-siť, že sa nám darí zelené riešenia efektívne aplikovať v praxi, čím nezostávajú len v teoretickej rovine. Som preto presvedčený, že budeme aktívnym členom a prinesieme aj mnoho podnetov a riešení do odbornej diskusie,“ konštatoval Peter Janko, Head of Property pre CTP Slovensko.

CTP – člen Slovenskej rady pre zelené budovy

CTP nedávno ukončilo výstavbu 4 fotovoltických elektrární, ktoré budú pokrývať približne 40 % vlastnej spotreby samotných hál v Bratislave, Trnave, Žiline a Námestove s celkovým výkonom vyše 1,6 MWp. Všetky nehnuteľnosti CTP sú certifikované podľa metódy BREEAM in Use na úrovni „veľmi dobré“ a vyššie.

Inšpiratívny projekt má v CTParku v Bratislave, kde trvalo umiestnilo úle s pol miliónom včiel, ktoré pomáhajú zachovávať lokálnu biodiverzitu. CTP dlhodobo využíva na polievanie zelene v priemyselných parkoch aj zachytenú dažďovú vodu a tzv. šedú vodu. Jedným z nástrojov znižovania uhlíkovej stopy je vytváranie tzv. rovnováhy.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku a združuje spoločnosti z rôznych sektorov ekonomiky. Spoločným cieľom je podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerujúce k udržateľnej výstavby, vytvárať a realizovať odborný dialóg.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button