Logistika a skladovanie

V Česku postavili najzelenšiu priemyselnú budovu na svete

Revitalizácia chátrajúceho areálu bývalých chebských strojární, 90 % recyklácia stavebného a demolačného odpadu a ekologicky šetrná výstavba jedinečnej modernej haly, v ktorej sa splachuje dažďovou vodou, tieni predokennými žalúziami a ktorej okolie zdobia hmyzí hotel aj vonkajšia posilňovňa pre zamestnancov. Tak sa zrodilo hlavné distribučné centrum nemeckého online predajcu REAL digital, ktoré bolo v týchto dňoch certifikované ako najšetrnejšia priemyselná budova na svete podľa najnovších štandardov BREEAM 2016 New Construction. Projekt investora Accolade a staviteľa priemyselných zón Panattoni dostal ako prvý projekt v Českej republike známku udržateľnosti „Outstanding“ a rekordné skóre 90,68%.

„Máme v Chebe najekologickejšiu halu pre moderný priemysel na celom svete. Je to zavŕšenie cesty výstavby šetrných budov, ktorú sme si s Pavlom Sovičkom (Panattoni) vytýčili už v roku 2015. Aj vďaka tomu máme dnes jedno z najzelenších portfólií na svete, v ktorom hrá zásadnú úlohu aj vysoký podiel regenerácie starých brownfieldov s dlhou priemyselnou tradíciou. Som rád, že sme opäť na špici a že práve moderné haly dostali takto prestížne ocenenie. Je to pečiatka najšetrnejšieho prístupu k svetu okolo nás. Áno, tie haly, ktoré sú často neprávom označované ako nešetrné škatule. Chcel by som poďakovať celému tímu, ktorý sa na výstavbe aj príprave podieľal a pevne verím, že čoskoro podobný projekt pridáme aj na Slovensku,“ povedal Milan Kratina, CEO Accolade.

Moderné technológie použité v budove znižujú spotrebu energie o 56% a uhlíkovej stopy o 58% (FOTO: TS)

Na princípy udržateľného rozvoja narazíte v budove doslova na každom z jej 27 tisíc metrov štvorcových. Najimpozantnejšie parametre má pritom v oblasti nakladania s vodou, čo korešponduje so stále aktuálnejšími dopadmi klimatickej zmeny. Vďaka unikátnemu systému splachovania toaliet dažďovou vodou sa podarilo oproti priemyselnému štandardu znížiť spotrebu pitnej vody o neuveriteľných 84%.

V areáli sa nachádza aj hmyzí hotel (FOTO: TS)

Hala je ďalej vybavená šikovným LED osvetlením, meraním a optimalizáciou spotreby energie či exteriérovými žalúziami, ktoré významne šetria energiu potrebnú na klimatizáciu priestoru. To všetko sa podieľa na znížení spotreby energie o 56% a uhlíkovej stopy o 58%. Všetky zvolené stavebné materiály prešli výberom s prihliadnutím na ekológiu a udržateľnú výstavbu. Rad materiálov (viac ako 12%) má niektorý z certifikátov ISO 14001, BES či FSC aj environmentálne vyhlásenia o produkte EPD (Environmental Product Declaration). K vysokému hodnoteniu pri certifikácii BREEAM 2016 New Construction prispela aj tzv. Kvalita vnútorného prostredia, ktorá zohľadňuje pracovné podmienky pre zamestnancov.

Exteriérové žalúzie pomáhajú šetriť energiu potrebnú na klimatizáciu priestoru (FOTO: TS)

„To, že projekt v Panattoni Parku Cheb South dosiahol hodnotenie Outstanding pri certifikácii BREEAM, svedčí o vízii klienta a tvrdej práci a odhodlaní hodnotiteľa aj širšieho projektového tímu. Pri realizácii skutočne udržateľnej stavby s tak vysokým skóre nestačí len zamerať sa na jednu oblasť, ale je potrebné sledovať všetko dohromady. Celý tím môže byť právom hrdý na tento úspech, ktorý je vzorom pre ďalšie projekty nielen v Českej republike, ale aj po celom svete,“ povedal Shamir Ghurma, riaditeľ spoločnosti BREEAM, ktorá po celom svete vykonáva certifikácie trvalo udržateľného rozvoja.

Pri stavbe sa myslelo aj na cyklistov (FOTO: TS)

„Aj keď bolo výzvou zacieliť na najvyššiu úroveň certifikácie – Outstanding, tento projekt bol od samého začiatku jedinečný. Boli tu začlenené nadštandardné riešenia, ako je systém splachovania dažďovou vodou, bezpečný prístup pre chodcov a cyklistov, vonkajšia oddychová zóna, rozmanitá zeleň lokálne pôvodných druhov, opätovné použitie materiálov z demolácií a mnoho ďalších. Toto spolu so skvelou spoluprácou všetkých zúčastnených strán s naším tímom viedlo k najvyššiemu ohodnoteniu podľa certifikácie BREEAM pre novopostavenú budovu v Českej republike,“ uviedla Malgorzata Sochacki zo spoločnosti Arcadis, ktorá viedla certifikačný proces BREEAM.

Inteligentný manažment vodného hospodárstva budovy šetrí spotrebu pitnej vody oproti priemyselnému štandardu o neuveriteľných 84 % (FOTO: TS)

„Teší ma, že budujeme v Českej republike ekologicky najšetrnejšie budovy sveta a po Amazone v Dobrovízi, ktorý v čase svojho dokončenia mal najvyššie svetové hodnotenie certifikácie BREEAM, svetovú korunu opäť získava nami postavená budova. Budova distribučného centra v Panattoni Parku Cheb South nastavila latku v oblasti udržateľnej výstavby rekordným skóre cez 90% veľmi vysoko. Verím však, že v rámci viac ako 2 000 000 m2 budov, ktoré má Panattoni v Európe teraz vo výstavbe, sa nájde čoskoro nejaká ďalšia, ktorá túto nami nastavenú latku ešte prekoná. Zhodou okolností ide o rovnakú rozlohu 2 000 000 m2, akú sme už dokázali certifikovať a dodať na trh. To len potvrdzuje našu pozíciu európskeho lídra trvalo udržateľného rozvoja,“ dodal Pavel Sovička, generálny riaditeľ Panattoni pre ČR a Slovensko.

Zdroj
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button