Logistika a skladovanie

Oznámenie o dokončení nadobudnutia akcií cargo-partner

Spoločnosť cargo-partner so sídlom v Rakúsku má silnú logistickú základňu v strednej a východnej Európe, v regióne, ktorý čoraz viac priťahuje pozornosť ako priemyselný klaster v Európe.

Oznámenie o dokončení nadobudnutia akcií (dcérskej spoločnosti) cargo-partner. NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., s potešením oznamuje, že v súlade so zmluvou o prevode akcií uzavretou 12. mája 2023 s cargo-partner Group Holding AG a jej dcérskymi spoločnosťami Multi Transport und Logistik Holding AG, Safer Overseas Transport Holding GmbH, cargo-partner GND GmbH a CARGO-PARTNER US
HOLDINGS INC. (ďalej len ako „cargo-partner“), nadobudla všetky podiely v niekoľkých dcérskych spoločnostiach cargo-partner so sídlom najmä v strednej a východnej Európe, ktoré poskytujú logistické služby po celom svete, dňa 4. januára 2024 (rakúskeho času) prostredníctvom účelovej spoločnosti, ktorá je dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve spoločnosti Nippon Express Europe GmbH (prezident: Shinichi Kakiyama), ktorá je sama európskou holdingovou dcérskou spoločnosťou spoločnosti NIPPON EXPRESS HOLDINGS, a dokončila všetky postupy potrebné na to, aby sa tieto novo nadobudnuté spoločnosti stali dcérskymi spoločnosťami spoločnosti NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

Ide o vysoko renomovanú korporátnu skupinu zameranú najmä na leteckú a námornú prepravu v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Ponúka aj železničnú a kamiónovú dopravu a zmluvné logistické služby. Dcérska spoločnosť cargo-partner doplní logistickú infraštruktúru skupiny NX v strednej a východnej Európe. V budúcnosti sa očakáva výrazný rast ako výrobnej základne v rámci európskeho regiónu. Umožní skupine NX ďalej rozširovať svoju globálnu sieť a zlepšovať služby, ktoré poskytuje v európskom regióne.

Oznámenie o dokončení nadobudnutia akcií cargo-partner

Výsledné rozšírenie objemu leteckej a námornej prepravy tiež posilní konkurencieschopnosť skupiny na globálnom trhu. Umožní jej reagovať na rozmanité požiadavky jej globálnych zákazníkov. Zvýši jej schopnosť uspokojovať logistický dopyt medzi Áziou a Európou a inými krajinami a posilní jej globálnu štruktúru zákazníkov.

Výsledné rozšírenie objemu leteckej a námornej prepravy tiež posilní konkurencieschopnosť skupiny na globálnom trhu. Umožní jej reagovať na rôznorodé požiadavky jej globálnych zákazníkov. Zvýši jej schopnosť uspokojovať logistický dopyt medzi Áziou a Európou a ďalšími krajinami a posilní jej globálnu štruktúru zákazníkov. Výsledné rozšírenie objemu leteckej a námornej prepravy tiež posilní konkurencieschopnosť skupiny na globálnom trhu. Umožní jej reagovať na rôznorodé požiadavky jej globálnych zákazníkov. Zvýši jej schopnosť uspokojovať logistický dopyt medzi Áziou a Európou a ďalšími krajinami a posilní jej globálnu štruktúru zákazníkov.

Keďže skupiny NX a cargo-partner majú rozdielne zákaznícke základne a rozdielne silné stránky v konkrétnych krajinách a regiónoch, budú sa snažiť vytvoriť synergie vo svojich logistických operáciách prostredníctvom vzájomného dopĺňania, čím sa urýchli expanzia a rozvoj ich globálnych obchodov. Skupina NX a spoločnosť cargo-partner budú v budúcnosti maximalizovať synergie, ktoré vytvárajú ako jednotný subjekt, aby pomohli vytvoriť hodnotu pre zákazníkov a akcionárov skupiny NX.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS cargo-partner

Prečítajte si aj

Back to top button