Logistika a skladovanie

Oranžový Gebrüder Weiss ide zelenou cestou

Je dnes vôbec ešte niekto, kto sa nesnaží aspoň trochu myslieť „zeleno“? Asi nie. So „Zelenými projektami“ rôzneho druhu sa stretávame na každom kroku. A v tomto trende nezaostáva ani prepravno-logistický rakúsky gigant Gebrüder Weiss.

Keďže sa v Gebrüder Weiss využívajú rôzne formy prepráv, environmentálnym cieľom je najmä znižovanie emisií CO2. Vytvorili preto projekt Zero Emissions, ktorého prínosom je, že umožňuje zákazníkom tieto emisie kompenzovať.
A ako to funguje v praxi? Zákazník dostane vďaka Zero Emissions podrobné informácie o uhlíkovej stope, ktorú po sebe jeho zásielky zanechávajú. Tento výpočet produkcie CO2 zahŕňa každú jednu prepravovanú zásielku kdekoľvek po svete, a to pozemnou, železničnou, námornou, či leteckou prepravou. Emisie sa vypočítajú vďaka webovej databáze EcoTransIT, a uvádzajú sa na faktúre za prepravu, spolu s nákladmi na ich kompenzáciu.

Snahou Gebrüder Weiss je, aby tieto kompenzačné platby smerovali do certifikovaných projektov na ochranu klímy na rôznych kontinentoch. Starostlivo sa vyberajú také projekty, ktoré výrazne znižujú emisie CO2, alebo ich celkovo eliminujú. Zákazník následne dostane certifikát dokladujúci jeho podporu príslušného projektu.

Prečítajte si aj

„Veríme teda, že vďaka Zero Emissions podporíme všetkých našich zákazníkov na ich vlastnej ceste ku klimatickej neutralite. CO2 je totiž globálnym problémom, ktorý zasahuje všetky kontinenty a kúty našej planéty.“

Na poli ochrany životného prostredia a hľadania udržateľných spôsobov logistiky, je Gebrüder Weiss aktívny aj inak. Do roku 2030 chce dosiahnuť klimatickú neutralitu v logistických termináloch, a to prostredníctvom využívania elektriny vyrobenej pomocou fotovoltaických systémov. Okrem toho už teraz využívajú nízkoemisné nákladové vozidlá, ktoré sú podporované skvapalneným zemným plynom (LNG, CNG), elektrickou energiou a vodíkom (palivovými článkami).

Ďalšie kroky vedú po novom aj smerom k digitalizácii procesov a prepravných dokumentov. Na Slovensku sa od januára 2022 testuje plne elektronická verzia potvrdenia o doručení pri rozvoze zásielok zbernou službou.

„Veríme, že táto zmena prispeje k efektívnejšej správe prepravných dokumentov, a zároveň výrazne zníži dopad našej činnosti na životné prostredie. Zistili sme, že na zjednodušenie a zrýchlenie administrácie procesov môžeme využívať tzv. elektronickú podobu POD (proof of delivery).“

Odteraz namiesto dvoch vyhotovení príslušného dokumentu bude stačiť jediný originál uložený v tzv. optickom archíve. Zákazníci budú mať pritom možnosť do neho kedykoľvek nahliadnuť, a to prostredníctvom zákazníckeho portálu myGW. Podobný postup sa používa aj v súčasnosti, keď sa do archívu ukladá kópia fyzického potvrdenia o doručení. Nový plne elektronický proces tak odteraz vykoná potvrdenie prevzatia tovaru prostredníctvom dotykového skenera, ktorý obsluhuje doručujúci vodič. V rámci pilotného projektu testuje tento systém niekoľko desiatok vodičov, a v dohľadnej dobe v Gebrüder Weiss počítajú s prechodom na plnú prevádzku, ktorá fyzickú formu dokumentácie úplne nahradí.

Okrem toho, že nový elektronický systém poskytne informácie o stave doručenia v reálnom čase, prípadnom poškodení každého nákladového kusu, vrátane pohodlného spracovania dokumentačných fotografií, až po evidenciu paletového konta. Všetky dáta sa potom okamžite prenesú do centrálneho systému, a z neho do portálu myGW.
Menej tlačených dokumentov tak prinesie úsporu papiera, čím sa v Gebrüder Weiss znižuje dopad činnosti na životné prostredie. A to sa ráta pre budúcnosť nás všetkých!

Služba Gebrüder Weiss Zero Emissions umožňuje spoločnostiam kompenzovať produkované CO2 počas prepravy ich zásielok. (Zdroj: Gebrüder Weiss)
Gebrüder Weiss tiež investuje do radu nákladných vozidiel s nízkymi emisiami. Na obrázku vodíkové nákladné auto (Zdroj: Gebrüder Weiss / Scheutzow)

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button