Logistika a skladovanie

Toyota Material Handling podporí znižovanie emisií v Paríži 2024

Toyota Material Handling podporí znižovanie emisií v Paríži 2024. #WeDeliverForYou: Ako Toyota Material Handling podporí znižovanie emisií v Paríži 2024 – a poskytne informácie o logistických operáciách mimo hier.

Toyota Material Handling Europe je oficiálnym partnerom pre zariadenia na manipuláciu s materiálom na olympijských a paralympijských hrách Paríž 2024. V úzkej spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Europe – pričom jej ostáva menej ako rok – je teraz spoločnosť schopná poskytnúť náhľad na to, ako bude podporovať záväzok, že Paríž 2024 bude emitovať o 50 % menej CO2 ako predchádzajúce hry.

Významnou súčasťou plánu je výhradné používanie vozíkov s elektrickým pohonom, aby sa minimalizovali emisie CO2 pri všetkých pohyboch tovaru. Táto úloha je náročná, pretože zásobuje vybavením, potravinami a občerstvením viac ako 15 000 športovcov a 15 miliónov návštevníkov. Stroje spoločnosti Toyota budú poháňané najnovšími lítium-iónovými batériami.

Riaditeľ marketingu spoločnosti Mark Peters vysvetlil: „Hry vnímame ako ideálnu príležitosť na prezentáciu moderných technológií, ktoré sú dnes k dispozícii na bezproblémový a nenáročný presun tovaru – vrátane nielen najnovších a najčistejších energetických riešení, ale aj využitia konektivity na monitorovanie spôsobu využitia vozíkov počas hier. To poskytne cenné údaje o využívaní, ktoré sa použijú ako referenčné hodnoty pre budúce projekty. Meriame a dokumentujeme aj presné emisie, ktoré produkuje naše vybavenie, aby sme vytvorili základ pre budúce podujatia. Ide o súčasť našej základnej filozofie, musíme merať, aby sme sa mohli zlepšovať.“

Toyota Material Handling podporí znižovanie emisií v Paríži 2024

Spoločnosť Toyota Material Handling tiež oznámila komunikačný program, ktorý bude realizovať počas mesiacov pred a počas hier. Peters pokračuje: „Logistický priemysel zohráva dôležitú úlohu v pozadí života každého z nás. Keď sa zamyslíme len nad zásobovaním každodenných potrieb, ako sú potraviny, nápoje a lieky pre viac ako 750 miliónov ľudí v Európe, ide o obrovskú úlohu. Potom k tomu pripočítajte všetko, čo spotrebitelia potrebujú, používajú a nosia. Tento proces prebieha nepretržite – 24 hodín denne, 7 dní v týždni – a pre väčšinu ľudí je v mnohých ohľadoch neviditeľný. Zároveň náš priemysel robí obrovské kroky vpred, keďže využíva stále účinnejšie metódy a technológie, lepšie využíva energie a ľudí a zavádza nové vzrušujúce automatizované riešenia. V nasledujúcich mesiacoch chceme využiť naše spojenie s olympijskými a paralympijskými hrami ako platformu na to, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí umožnili nahliadnuť do sveta manipulácie s materiálom.“

Toyota Material Handling Europe sa podelí o mnohé fascinujúce fakty a čísla spojené s logistickými aktivitami, ako aj o poznatky o moderných technológiách, ktoré sa v súčasnosti v tomto odvetví využívajú.
Ich cieľom je nielen ubezpečiť spotrebiteľov, že sa prijímajú významné kroky na zníženie vplyvu na životné prostredie, ale aj prilákať talentovaných ľudí odhalením príležitostí v tomto odvetví.

Ďalšou iniciatívou v súvislosti s olympijskými hrami je program „Start Your Impossible“ spoločnosti Toyota, ktorého cieľom je povzbudiť zamestnancov, aby sa v mesiacoch pred týmto podujatím zapojili do aktivít a výziev vrátane miestnych komunitných projektov. Tí najlepší vyhrajú vstupenky na paralympiádu. Plánuje sa tiež, že hry podporí 55 dobrovoľníkov.

Materská spoločnosť Toyota Material Handling Europe, Toyota Industries Corporation, je súčasťou skupiny Toyota Group. Toyota je členom programu Olympijský partner (TOP) od roku 2015 a Toyota Motor Corporation odvtedy poskytuje hrám riešenia a služby v oblasti mobility.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button