Logistika a skladovanie

DPDgroup ohlásila stratégiu na najbližších päť rokov

DPDgroup zverejnila svoje výsledky za rok 2020 a ohlásila stratégiu na obdobie päť rokov. Počas bezprecedentnej situácie s pandémiou vírusu Covid-19 sa stala DPDgroup nevyhnutným spojencom v doručovaní životne dôležitého tovaru pre zákazníkov aj firmy. Pre tento mimoriadny stav DPDgroup zaznamenala 42 percentný rast obratu v porovnaní s rokom 2019.

Skupina DPD si vytýčila do roku 2025 nové ciele, a to rozširovať kľúčové aktivity, zrýchliť rozpracované projekty a zdolať nové výzvy prostredníctvom plánu s názvom „Together & beyond“ – „Spoločne a ďalej“.

COVID-19: neočakávaný nárast objemov s kľúčovými poznatkami

Pandémia vírusu Covid-19 viedla k neočakávanému nárastu v doručovacích službách. Lockdowny v jednotlivých krajinách, izolácia domácností a preventívne opatrenia viedli k prudkému nárastu v doručovaní zásielok. DPDgroup v roku 2020 doručila o pol miliardy balíkov viac v porovnaní s rokom 2019. Pandemická kríza zapríčinila tiež zmenu v správaní zákazníkov očakávanú najskôr v roku 2024, v predstihu sa tak zvýšil dopyt po mestskej logistike a zmysel pre zodpovednosť za životné prostredie. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam v mestskej logistike a technologickej platforme pre expresné doručovanie v mestách s názvom Stuart, DPDgroup doručila 19,7 mil. zásielok vo Francúzsku, Poľsku, Španielsku a tiež vo Veľkej Británii, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2019 o 75 percent.

Trh zaznamenal aj výrazné zvýšenie doručovania B2C, teda doručovanie konečnému príjemcovi balíka. V DPDgroup teraz objem doručovaných balíkov do domácností predstavuje až 55% z celkového počtu zásielok.
Nebývalý dopyt zaznamenalo doručovanie špecifického tovaru ako potraviny, jedlo a lieky či zdravotnícke potreby. Napríklad vo Francúzsku spoločnosť Chronofresh viac než zdvojnásobila svoje objemy (+115%).
Dcérske spoločnosti DPDgroup sú stále veľmi aktívne aj v oblasti zdravotníctva. Tisíce dávok vakcín už doručovala spoločnosť Chronopost vo Francúzsku, spoločnosť Tipsa v Španielsku a spoločnosť Biocair v Južnej Afrike.

Boris Winkelmann, CEO a predseda predstavenstva DPDgroup, uviedol:
„V DPDgroup sme preukázali odolnosť, flexibilitu a nasadenie, ktoré sa od organizácie našej veľkosti očakávajú. Tieto vlastnosti nám pomohli udržať svet v pohybe počas pandémie, rýchlo vytvoriť a prijať nové postupy a efektívne zvládnuť zvýšené objemy. Tieto silné stránky budú kľúčové pri využívaní nových príležitostí, ktoré nás čakajú.“

2020: Najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy DPDgroup a rozširovanie

Popri nových trendoch a náraste objemov sa služby výrazne zrýchlili, čo si vyžadovalo rýchle prispôsobenie sa, aby sme dokázali zabezpečiť bezpečné pokračovanie prevádzky. DPDgroup bola prvou doručovateľskou spoločnosťou, ktorá zaviedla bezkontaktné doručovanie, ponechala otvorenú sieť odberných miest Pickup a otvorila 70 nových stredísk a skladov, ktorých počet sa vyšplhal spolu na 1 200.
Aby DPDgroup dokázala zabezpečovať zvýšené objemy, prijala v rámci svojej siete viac ako 20-tisíc nových zamestnancov.

V kontexte vysokého dopytu vzrástli objemy DPDgroup o 24% a obrat o 23%. DPDgroup vykázala obzvlášť silný nárast objemu v krajinách, kde už doručovanie B2C predstavovalo najdôležitejší podiel aktivity: Brazília (+ 80%), Írsko (+ 47%), Spojené kráľovstvo (+ 39%), Rusko (32%), Poľsko (+24%), Španielsko (+23%). V krajinách, kde je podiel B2B stále výraznejší, ovplyvnilo celkový rast spomalenie výkonu firiem: Francúzsko (+ 9% DPD a + 13% Chronopost), Nemecko (+ 13%).

V roku 2020 došlo k niekoľkým kľúčovým rozvojovým momentom, napríklad k prevzatiu spoločnosti BRT (85%), poprednej talianskej spoločnosti pre doručovanie balíkov, Geis Parcel, logistickej spoločnosti v Českej republike a na Slovensku, a zvýšenia základného imania v Brazílii na 98% u hlavného hráča v doručovacom sektore Jadlog.

DPDgroup má vytýčený jasný cieľ do roku 2030: stať sa medzinárodnou zárukou udržateľného doručovania a lídrom v napredovaní v rámci e-commerce. Dosiahnuť to plánuje prostredníctvom spomenutých troch pilierov. Cieľom DPDgroup je do roku 2025 tiež zdvojnásobenie obratu dosiahnutého v roku 2020 na výšku 21 mld. eur.

Rozširovanie kľúčových aktivít

V súčasnosti je DPDgroup lídrom v doručovaní B2B, teda v doručovaní zásielok do firiem, a tiež poprednou európskou cestnou sieťou s približne 25 percentným podielom na objemoch. Cieľom je preto posilnenie pozície DPDgroup ako lídra v oboch segmentoch obchodu a to napriek posilneniu konkurencie a spomaleniu ekonomiky. Skupina DPD chce využiť svoje odborné znalosti, aby zákazníkom pomohla zvládnuť migráciu z B2B na B2C. Predovšetkým tým, že sa stane európskym „jednotným kontaktným miestom“ pre B2B a B2C najmä v segmente malých a stredných podnikov.
Cezhraničná stratégia v rámci EÚ bude naďalej podporovať dennú pevne stanovenú ponuku služieb, neustále zlepšovanie doručovania do domácností a posilní riadenie cezhraničného objemu doručovania.

Akcelerácia inovácií

DPDgroup bude pokračovať v budovaní svojej súčasnej pozície, aby sa do roku 2025 stala najinovatívnejším prémiovým hráčom X2C v Európe s 15 percentnou ročnou mierou rastu. DPDgroup plánuje vyvinúť inteligentné riešenie šité na mieru pre trh každej a posilniť tak služby poskytované príjemcom mimo domov. DPDgroup chce navyšovať počet svojich odberných miest Pickup a tiež balíkoboxov a celkovo rozširovať svoje pôsobenie v rýchlo sa rozvíjajúcom segmente C2C.

Aby DPDgroup čo najviac podporila túto svoju ambíciu, plánuje zdvojnásobiť sieť a dosiahnuť tak 90 percentné pokrytie v rámci Európy (percentuálny podiel európskej populácie s prístupom k miestu vyzdvihnutia – tzv. Pickup point, za menej ako 10 minút). Tým ponúkne najlepšie pokrytie v Európe s počtom 100-tisíc odberných miest Pickup a 30-tisíc balíkoboxov. DPDgroup bude naďalej realizovať doručovací servis pre zdravotnícky a potravinový segment s využitím svojich expertných znalostí pri doručovaní zásielok s kontrolovanou teplotou a vďaka svojej širokej mestskej logistickej sieti.

Zdolávanie nových výziev

Je zrejmé, že medzinárodné trhy doručovania balíkov mimo Európy budú v nasledujúcom desaťročí rásť rýchlejšie ako tie európske. DPDgroup sa snaží rozvíjať aj svoje súčasné medzikontinentálne pôsobenie a zároveň posilniť svoju pozíciu v juhovýchodnej Ázii, na Strednom východe, v Afrike a Južnej Amerike.

DPDgroup plánuje naďalej implementovať stratégiu využívania dát, inovácií a zameranie sa na zákazníka. Vďaka inováciám ako je „live tracking“ – sledovanie pohybu zásielky a služby Predict and Precise, nastavila v posledných rokoch DPDgroup štandardy pre inovácie zamerané na zákazníka. Skupina plánuje pokračovať v presadzovaní inovácií a posilňovaní dátovej inteligencie a schopností v oblasti využívania dát, pričom sa bude neustále zameriavať na zlepšovanie služieb zákazníkom a manažmentu výnosov.

Záväzok k udržateľnosti pri všetkých činnostiach DPDgroup
Udržateľnosť je základom identity DPDgroup, a preto každý z cieľov ide ruka v ruke s ambicióznymi ekologickými inováciami a záväzkami v oblasti životného prostredia, ako je napríklad zníženie emisií CO2 na každý doručený balík o 30% do roku 2025 (v porovnaní s rokom 2013).
DPDgroup je presvedčená, že je nevyhnutné zapojiť sa do zlepšovania ovzdušia v mestách, pretože 30% znečistenia vytvára práve mestská logistika. Z tohto dôvodu v októbri 2020 sa DPDgroup zaviazala poskytovať bezemisné doručovanie do 225 európskych miest a k 80 miliónom Európanov do roku 2025. Ambíciou je znížiť emisie uhlíka o 89% a znečisťujúcich látok o 80% v dotknutých mestách.

„Rok 2020 mal výrazný a trvalý vplyv na elektronické obchodovanie (e-commerce) a logistický segment. Som hrdý na životaschopnosť a úspech môjho tímu a verím, že máme lepšiu pozíciu ako kedykoľvek predtým, aby sme sa stali medzinárodnou zárukou v oblasti udržateľného doručovania a popredným poskytovateľom e-commerce. Je tu veľa príležitostí, ktoré môžeme využiť, môžeme sa spoľahnúť na našu excelentnosť v prevádzke a na inovačného ducha, takže neexistuje nijaké obmedzenie v tom, čo môžeme spoločne dosiahnuť do roku 2025 a aj ďalej,“ dodáva Boris Winkelmann k ambíciám a cieľom DPDgroup.

Zdroj
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button