Logistika a skladovanie

C.S. Cargo zaistí logistiku pre Tesco v ČR a na Slovensku

Spoločnosť Tesco Stores si vybrala C.S.CARGO ako svojho logistického partnera pre Českú a Slovenskú republiku. Veľkú úlohu pri výbere zohrala digitalizácia a dostupná kapacita na strane poskytovateľa logistických služieb.

Na základe výberového konania garantuje C.S.CARGO kapacitu 450 prepráv denne v oboch krajinách, s využitím veľkoobjemových aj kĺbových vozidiel spolu s menšími dodávkami, vždy podľa aktuálnej potreby. Okrem klasického rozvozu pre distribučné centrá v Českej republike aj na Slovensku zaisťuje C.S.CARGO v oboch krajinách tiež cross-dockové služby a to vo svojich areáloch aj priamo u zákazníka, čím výrazne zefektívňuje celý proces prepravy.

„V oblasti transportu išlo o jedno z najväčších výberových konaní v strednej Európe. Vyjednávanie trvalo zhruba rok a bola to doslova mravenčia práca. Museli sme vyriešiť každý detail. Pre takéto partnerstvo potrebujete nielen vozidlá, sklady a ďalšiu techniku, ale predovšetkým zohratých ľudí, ktorí robia svoju prácu perfektne. Dohodu sme uzavreli v čase, keď sme prechádzali neľahkou koronakrízou, čo všetkých v tíme navyše neuveriteľne nabilo,“ opisuje Michal Vécsey, obchodný riaditeľ skupiny C.S.CARGO.

So spoločnosťou Tesco spolupracovalo C.S.CARGO už v minulosti. Terajší úspech vo výberovom konaní však zahŕňa intenzívnejšiu spoluprácu v dvoch krajinách. Jedným z kľúčových faktorov obnoveného partnerstva bolo aj to, že sa C.S.CARGO v oblasti digitalizácie posunulo výrazne dopredu, rozšírilo svoje skladovacie kapacity a zefektívnilo medzinárodnú koordináciu. V kombinácii s flexibilitou a moderným vozidlovým parkom tak Tescu výrazne uľahčí celý logistický proces. Zvýšením podielu retail zákazníkov, predovšetkým v oblasti FMCG, stavebníctva a eCommerce, sa C.S.CARGO tiež viac sústredí na vnútroštátny trh.

„Pre naše podnikanie bolo nesmierne dôležité vybrať si strategického partnera, ktorý má kapacitu pre obe krajiny. K tomu ukázali, že ich kvalita služieb bude vysoká. Spoločnosť C.S.CARGO nás presvedčila, že môžu podporiť dostupnosť a nepravidelné požiadavky nášho podnikania so silnou schopnosťou pre On Time Delivery. Kapacita v prostredí, ktoré sa dynamicky mení, je kľúčovým parametrom pre poskytovanie silných služieb v logistickom reťazci pre naše obchody a zákazníkov. C.S.CARGO má silný prístup založený na spolupráci, ktorý umožní podporiť naše podnikanie ako spoločné partnerstvo,“ hodnotí Jim Whitehead, riaditeľ pre distribúciu Tesco pre región strednej Európy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button