Logistika a skladovanie

Aký bol rok 2023 v Kuehne+Nagel

Aký bol rok 2023 v Kuehne+Nagel. Globálny logistický provider Kuehne+Nagel je lídrom na trhu námornej prepravy, poskytuje komplexné služby prostredníctvom svojej nezávislej globálnej siete, ktorá sa zameriava na prepravu celokontajnerových zásielok a kusových zásielok, prepravu nadrozmerného nákladu a chladeného tovaru.

Na stretnutí s vrcholovým manažmentom sme sa porozprávali o vývoji v roku 2023 a o aktuálnom dianí v sektore. O stručné zhrnutie roku 2023 sme požiadali Radoslava Miku, National Manager Kuehne+Nagel Slovensko:

„Rok 2023 by bolo možné nazvať aj rokom nesplnených očakávaní. Cítiť medziročný pokles objednávok v rámci celej logistiky, ako aj tlak na optimalizáciu medzikontinentálnej prepravy. Kapacita námornej aj leteckej prepravy sa nachádza na predpandemickej úrovni. Menšie a stredné firmy sa práve počas pandémie poučili, že je výhodnejšie mať logistického partnera namiesto investovania vlastných kapacít. Dôvod je prozaický – nevedia sami rýchlo reagovať na prudké zmeny zákazníckeho správania. Kým napríklad e-shopom s bicyklami narástli počas pandémie Covid-19 objednávky niekoľkonásobne, dnes potrebujú znížiť kapacitu a optimalizovať logistiku. Viacerí naši klienti sú preto opatrní aj pri vytváraní zásob na vianočnú sezónu, pretože spotrebitelia v súčasnosti skôr šetria. My v Kuehne+Nagel sme reagovali na zmeny včas, čo sa nám podarilo aj vďaka našej novej stratégii Roadmap 2026. Verím však, že budúci rok bude lepší.“

Aký bol rok 2023 v Kuehne+Nagel. Radoslav Mika.

Zmeny v zákazníckom správaní

O tom, že sa zákaznícke správanie mení hovoril aj Ivan Ďuriš, National Road Logistics Business Development Manager, Kuehne+Nagel Slovensko. V rámci cestnej prepravy nahradil Black Friday vianočnú prepravnú špičku.

„Veľmi náročný bol mesiac pred Black Friday, najmä na závoz centrálnych distribučných skladov. Možno povedať, že naši firemní zákazníci kladú väčší dôraz na Black Friday, ako na samotné Vianoce a spoliehajú sa tiež viac na povianočné výpredaje. Hoci bežne vianočné predzásobenie trvá od augusta do novembra, tento rok sa nápor na cestnú prepravu zúžil do štyroch týždňov pred Black Friday. Zákazníci častejšie využívajú aj „bookovanie“, čiže rezerváciu vozidiel a ich monitorovanú prepravu, napríklad ak ide o prepravu drahšej elektroniky, alebo citlivých látok. Náš zákazník tak vie spoľahlivo sledovať polohu vozidla, čas prekládok a samotné doručenie.

Vyššie poplatky za využívanie diaľnic a ciest pre automobily nad 3,5 tony budú meniť ceny prepravy a sekundárne sa tak zdraženie mýta premietne aj do cien spotrebného tovaru a potravín.

Aký bol rok 2023 v Kuehne+Nagel. Letecká preprava.

Zrýchlenie námornej dopravy

Ceny v námorných prepravách rapídne klesajú, ale stúpa tlak na tranzitný čas. O súčasných trendoch v námornej preprave informovala Jana Mošovská, National Sea Logistics Manager, Kuehne+Nagel Slovensko:
„Tranzitný čas námornej prepravy výrazne ovplyvňuje situácia v prístavoch. Tento rok napríklad prebehla najdlhšia odstávka za ostatnú dekádu, a to na železničnej spojnici severná – stredná Európa. Úsek bol odstavený v oboch smeroch na 10 dní. Vďaka intenzívnej príprave však samotná odstávka spôsobila oveľa menšie meškania, ako sa očakávalo. Do roku 2026 sa však bude rekonštruovať vlaková trať medzi mestom Divača a prístavom Koper v Slovinsku, čo komplikuje a najmä predlžuje prepravu kontajnerov. Kuehne+Nagel však využíva aj prekládky kontajnerov v prístavoch Terst a Rijeka.
Kým pred dvomi-tromi rokmi firemní zákazníci presúvali dopravu z námornej na leteckú prepravu aj za vyššiu cenu, dnes veľmi starostlivo kalkujú, aby sa preprava čo najmenej premietala do ceny prepravovaného tovaru. Ceny prepravy pritom výrazne klesli, od roku 2021 zhruba zo 17.000 USD za kontajner na cca 1.200 – 1.300 UDS za kontajner. Avšak zároveň prudko klesol dopyt. Lodiarske spoločnosti robia všetko preto, aby vyťažili lodea zároveň dodržali tranzitný čas. Firemní zákazníci v snahe optimalizovať náklady a výrobu očakávajú, že aj lodné zásielky prídu načas a výroba nebude stáť. Plánovanie však stojí na mnohých premenných, pričom stačí, ak sa zmení len jedna a má to zásadný vplyv na čas prepravy.“

Aký bol rok 2023 v Kuehne+Nagel. Lodná doprava.

Služba Sea-Air

V snahe vyjsť klientom v ústrety ponúka Kuehne+Nagel službu kombinovanej prepravy Sea-Air, ktorá využíva rýchlosť leteckej a úspornosť námornej prepravy. Zároveň je vhodnou alternatívou železničnej prepravy z Ázie. Kuehne+Nagel realizuje aj prepravu kusových zásielok z celej Ázie. Vďaka službe Book&Claim si klienti vedia vybrať aj ekologickú prepravu, no v ekonomicky neistých časoch ekológia často „stroskotáva“ na cene.

Letecky Kuehne+Nagel prepraví vyše 2 milióny ton nákladu ročne, bližšie o tom hovorí Andrej Tomášik, National Air Logistics Manage, Kuehne+Nagel Slovensko: „Pandémia obrátila pomer v leteckej preprave, keďže štandardne 80 % kapacít tvoria pasažieri a 20 % náklad (cargo). V roku 2023 sme odbavili asi 1700 nákladných letov za rok. Pritom počas bežného roka Kuehne+Nagel realizuje asi 1000 letov a prepraví letecky zhruba 2 milióny ton nákladu. Dnes sa situácia dostáva takmer na úroveň spred pandémie. Služba Sea-Air znamená, že z Ázie je preprava čiastočne realizovaná po mori, z prístavov ako Dubaj, alebo Singapur, pričom sa usporí 50 % času oproti pri čisto námornej preprave a tranzitný čas sa skráti na 18 – 21 dní. Kuehne+Nagel letecky prepravuje všetky typy nákladov a nebezpečného tovaru okrem Triedy 7. Divízia Air Logistics redukuje emisie CO2 o polovicu oproti štandardu v sektore a zameriava sa na kvalitu a dodržiavane prísľubov zásadného zníženia emisií.“

Letecká doprava. Kuehne+Nagel.

Digitalizácia a automatizácia

V kontraktnej logistike je najsilnejším motorom zmien automatizácia a o nej viac hovorí Rastislav Jány, Cluster Contract Logistics Business Development Manager, Kuehne+Nagel Slovensko:

„Množstvo otáznikov vyvoláva riešenie logistiky pre závod Volvo Cars. Je pravdepodobné, že bude využívať diaľničnú sieť v Maďarsku a aj tamojších dodávateľov. Firmy v sektore automotive sa poučili z pandémie a vytvárajú si dostatočné zásoby, aby mohli kontinuálne vyrábať. Zásoby boli predtým strašiakom, no ukázali sa ako nevyhnutnosť. Produkcia elektromobilov však našťastie nie je tak náročná na dodávku komponentov. Kým v minulosti boli najväčšími nákladmi logistická budova a ľudia, dnes už musia firemní klienti do rovnice zarátať aj technológie. Stále viac sa v sektore presadzuje umelá inteligencia (AI), robotizácia a automatizácia. To, čo bolo pred pár rokmi nepredstaviteľné, je dnes úplne bežné. Efektívny zber/spracovanie dát a automatizácia pomáhajú rýchlejšie a účinnejšie reagovať na dopyt. Dôležité je mať k dispozícii správne dáta a mať ich včas. Dnes už nie je potrebné dodávať veľké objemy sprievodných dát o náklade, logistický provider dokáže mnoho údajov získať vo vlastnej réžii.“

Digitalizácia v logistickom sektore

Kuehne+Nagel vytvoril pre klientov online platformu, o ktorej viac povedala Patrícia Šidlíková, Customer Solutions, Kuehne+Nagel Slovensko: „Interaktívna a inteligentná online platforma Seaexplorer je nastaviteľná a neustále k dispozícii klientom. Firemný klient si zadá odkiaľ a kam potrebuje dopraviť tovar a platforma mu ponúkne relevantné služby Kuehne+Nagel. Kalkuláciu uhlíkovej stopy môžu klienti použiť ako vstup do reportov pre rôzne certifikácie, reporty a tiež pre environmentálne audity. Klienti vidia tovar na mape sveta a majú kontrolu nad prepravou a nákladom. Napokon vďaka nastaviteľnému systému notifikácií dostávajú klienti Kuehne+Nagel o preprave zásielky pravidelné reporty na mieru.“

Digitalizácia v logistickom sektore. Kuehne+Nagel Slovensko.

Kuehne+Nagel ako jeden z hlavných poskytovateľov služieb námornej prepravy na svete, okrem celokontajnerových zásielok prevádzkuje Kuehne+Nagel vlastnú službu konsolidácie kusových zásielok a využíva všetky hlavné obchodné trasy. Ponúka plynulé door-to-door prepravy s vysokou úrovňou spoľahlivosti tranzitného času – spája všetky ekonomicky významné destinácie. Samostatné tímy skúsených špecialistov LCL prepráv po celom svete. Zabezpečuje Multinational gateway servis zo všetkých hlavných svetových prístavov a zaisťuje pokrytie aj pre nepriame trasy. Všetky zásielky KN LCL sú od januára 2020 automaticky uhlíkovo neutrálne. Navyše objednávky na LCL prepravu je možné zadávať priamo v digitálnej platforme myKN.

Spoločnosť Kuehne+Nagel Slovensko bola v Bratislave založená v roku 1991, je súčasťou regiónu Kuehne+Nagel východná Európa, ktorý zastrešuje 21 krajín strednej a východnej Európy. Rok 2022 ukončila so ziskom 5,470 mil. eur a tržby jej narástli o 10 % na 122,7 mil. eur. Skupina Kuehne+Nagel za prvých 9 mesiacov roku 2023 dosiahla čistý obrat 18,997 mld. eur, EBIT bol 1,67 mld. eur so ziskom 1,253 mld. eur. Konverzný kurz, ktorý popisuje pomer EBIT k hrubému zisku Skupiny Kuehne+Nagel, zostáva na vysokej úrovni 24 %.

História Kuehne+Nagel

Spoločnosť Kuehne+Nagel bola založená pred 133 rokmi (r. 1890) v nemeckých Brémach dvomi podnikateľmi, Augustom Kuehne a Friedrichom Nagelom. Počas 50 rokov pôsobila výlučne ako lokálna špedičná spoločnosť prepravujúca tovar z/do nemeckých prístavov. Začiatkom 50. rokov sa spoločnosť začala internacionalizovať prostredníctvom založenia zahraničných pobočiek v Kanade, Beneluxe a v krajinách Stredného východu. Dnes je skupina Kuehne+Nagel jedným z popredných svetových poskytovateľov logistiky s viac ako 79 000 zamestnancami na takmer 1 300 miestach v takmer 100 krajinách. Skupina je svetovou jednotkou v leteckej a námornej logistike a má silné postavenie na trhu v cestnej a kontraktnej logistike.

Kuehne+Nagel je vybraným logistickým partnerom pre 400 000 zákazníkov po celom svete. Skupina pomocou svojej globálnej siete, logistických znalostí a poznatkov založených na údajoch poskytuje komplexné riešenia dodávateľského reťazca pre globálne spoločnosti a odvetvia. Ako člen Science Based Target Initiative (SBTi) sa spoločnosť Kuehne+Nagel zaviazala k udržateľnej logistike znižovaním vlastnej environmentálnej stopy a podporovaním svojich zákazníkov nízkouhlíkovými logistickými riešeniami.

Zdroj
transport.sk
Editor
Viliam Bujna, zdroj: Kuehne+Nagel

Prečítajte si aj

Back to top button