Logistika a skladovanie

Automatizácia a služby s pridanou hodnotou

Automatizácia a služby s pridanou hodnotou. Kontraktná logistika (tiež 3PL, Third-party Logistics) v Kuehne+Nagel zaznamenala úspešný rok. Nerozhodujú metre štvorcové, ale služby s pridanou hodnotou.

Stratégia diverzifikácie portfólia klientov a rozširovania ponuky služieb a riešení sa osvedčili. Nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle má obchodná jednotka kontraktnej logistiky Kuehne+Nagel za sebou úspešný rok. Spoločnosť poskytuje služby napr. pre firmy z odvetví starostlivosti o zdravie, e-commerce, rýchloobrátkového tovaru, pričom na Slovensku prevažujú klienti zo sektoru automotive. „Kontraktná logistika sa týka kontraktov aspoň na jeden rok, aby bolo možné plánovať. Je úzko previazaná s nehnuteľnosťou. Všetko máme takpovediac pod jednou strechou, v logistickej hale, v ktorej zabezpečujeme aj služby s pridanou hodnotou,“ vysvetľuje Rastislav Jány, Cluster Contract Logistics Business Development Manager, Kuehne+Nagel Slovensko a dopĺňa: „Zo služieb s pridanou hodnotou ide o co-packing, kompletizáciu, reportovanie, alebo overovanie veku adresátov zásielok a spätnú vysledovateľnosť konkrétnych výrobkov.“

Kuehne+Nagel Slovensko nerozširuje svoju kapacitu skladov, ale chce racionálne využívať a optimalizovať súčasnú kapacitu aj v prospech klientov. Napríklad klient z oblasti potravinárstva má vzhľadom k sezónnosti a výkyvom v objeme surovín a výrobkov voľné kapacity v sklade. Kuehne+Nagel ich dokáže dočasne prenajať tretej strane. Klient tak nemusí znášať celé náklady na logistickú halu, pričom jej plocha je efektívne využitá.

„Jedna z najväčších výziev kontraktnej logistiky je práve volatilita. Kľúčová je najmä pre odvetvie e-commerce, ktoré je náročné na predvídanie kapacít. Bežne sa stáva, že počas jedného dňa v týždni prichádza naraz veľa objednávok, ale niekedy sú obrovské výkyvy aj v rámci hodín. Kapacity musia byť dostatočne nadimenzované a musíme byť schopní vybaviť všetky požiadavky včas,“ uvádza Rastislav Jány.

Kuehne+Nagel si minulý rok zlepšila pozíciu v rámci Gartner Magic Quadrant pre 3PL logistiku a potvrdila tak, že je globálnym lídrom v segmente kontraktnej logistiky. Podčiarkujú to aj hospodárske výsledky. S čistým obratom 3,82 miliardy eur a EBIT vo výške 166,52 miliónov eur vykázala obchodná jednotka Contract Logistics za prvých deväť mesiacov roka 2023 nárast hrubého zisku. Slovenská divízia naplnila celoročné ciele už v auguste 2023. Získala tak dostatok času a priestoru plánovať a uzatvárať nové kontrakty.

Automatizácia a služby s pridanou hodnotou

Automatizácia a umelá inteligencia

Firemní klienti 3PL čoraz viac kalkujú s technológiami. Stále viac sa v kontraktnej logistike presadzujú AI, robotizácia a automatizácia. „Technológiám ideme naproti a snažíme sa byť lídrom v ich implementácii. Disponujeme dvomi výskumnými centrami, ktoré identifikujú, testujú a vyhodnocujú užitočnosť technológií. V súčasnosti máme takmer stovku rôznych odskúšaných noviniek. Poznáme náklady na ich implementáciu a návratnosť investícií (ROI),“ uvádza R. Jány a dodáva: „Väčšie projekty, ktoré sa týkajú viac ako 1000 m2 skladovej plochy a kontraktov na 5+ rokov, už zvyčajne zahŕňajú aj automatizáciu. Napokon, kým v roku 1996 bola ROI až 12 rokov, dnes je návratnosť na úrovni 3 – 4 rokov. Technológie sú dostupnejšie, lacnejšie a ich využitie v praxi dáva ekonomický zmysel. Najmä tam, kde sú predvídateľné a opakujúce sa procesy, sú už prakticky nutnosťou.“

Energetická udržateľnosť a emisie

Kuehne+Nagel Contract Logistics pokrýva viac ako 20 % svojich energetických potrieb interne. Dlhodobo pritom pre klientov vyberajú logistické nehnuteľnosti aj podľa vlastných kritérií udržateľnosti. Napríklad hodnotia budovy z pohľadu tepelno-izolačných vlastností, sledujú pripravenosť na nabíjanie elektromobilov a inštaláciu fotovoltiky. Kuehne+Nagel dokáže klientom poskytnúť kalkuláciu uhlíkovej stopy, pričom v rámci kontraktnej logistiky je transport viac predikovateľný, ako napr. pri námornej preprave. Spoločnosti sú pri dosahovaní environmentálnych cieľov stále náročnejšie. Nedávno jeden z klientov uprednostnil využitie elektrických nákladných vozidiel, a to i napriek dlhšej návratnosti investície.

Dekarbonizácia logistiky

Kuehne+Nagel podporuje dekarbonizáciu logistiky v súlade s plánom Kuehne+Nagel do roku 2026. Implementácia riešení na dekarbonizáciu a pomoc zákazníkom pri dosahovaní ich cieľov v oblasti udržateľnosti je kľúčovou súčasťou základného kameňa Kuehne+Nagel Roadmap 2026 Living ESG. Strategickou prioritou Kuehne+Nagel bol vývoj riešení Book & Claim pre cestnú nákladnú dopravu. Zákazníci, ktorí využívajú služby cestnej dopravy Kuehne+Nagel, si teraz môžu „nárokovať“ zníženie emisií uhlíka elektrických nákladných vozidiel, keď nie je možné fyzicky na týchto vozidlách premiestniť ich tovar. Dôvodom môže byť nedostatočná nabíjacia infraštruktúra alebo obmedzený dojazd a užitočné zaťaženie. Riešenie pomáha preklenúť výzvy, ktoré dnes stále obmedzujú nasadenie elektrických nákladných vozidiel.

Automatizácia a služby s pridanou hodnotou
Elektrický autopark v Nemecku

„Batériové elektrické vozidlá (BEV) vnímame ako budúcnosť na zníženie emisií v cestnej nákladnej doprave. Podporujeme rozširovanie nízkoemisných riešení, ako sú BEV, a pomáhame zmierňovať náklady, ktoré zákazníci platia za tieto riešenia, čím podporuje dekarbonizáciu cestnej dopravy,“ hovorí Hansjörg Rodi, člen predstavenstva Kuehne+Nagel International AG, zodpovedný za cestnú logistiku.

V súčasnosti sú v ponuke Book & Claim len BEV vo vlastníctve Kuehne+Nagel, aby bola zachovaná úplná kontrola a transparentnosť nad presnosťou údajov, ktoré sa používajú pri výpočtoch. Cieľom tímu je však rozšíriť riešenie na BEV prevádzkované jeho partnermi, aby ich mohol podporovať aj pri elektrifikácii autoparku. „Nákup elektrotruckov môže byť veľkou finančnou záťažou najmä pre menších dopravcov. Zahrnutie dopravcov do nášho riešenia si vyžaduje ďalší komplexný vývoj metodiky účtovníctva, pomohlo by im to však financovať ich prechod. Toto je naša ďalšia priorita,“ uzatvára Rodi.

Zdroj
transport.sk
Editor
Viliam Bujna, zdroj: Kuehne+Nagel

Prečítajte si aj

Back to top button